Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

15

ΜΑΪΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΗ ΜΕ
Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Στο προσκήνιο
τα έργα
της επόµενης
εποχής
ΣΕΛ. 5

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

Αλλάζει όψη
η Ναυπακτία

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5136

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

MΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ν.∆. ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΦΟΡΟΙ,
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΣΤΗΝ Ε.Α.Π. (8 µ.µ.) Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝ.ΑΛ.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
έχει κανένα σχέδιο
για την Ελλάδα»

Μαζί στην
Πάτρα Φώφη
και Γιώργος

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 23

ΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Σε ρυθµούς... ροκ
η µάχη της Πάτρας

ΣΕΛ. 8

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ:
«ΕΧΕΙ ΛΕΡΩΜΕΝΗ
ΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ
Ο ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ»

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ:
ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΟΦΕΙΛΩΝ, ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ, ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝ ΚΡΥΠΤΩ

ΠΕΛΕΤΙ∆ΗΣ:
ΚΑΘΑΡΟΣ
ΟΥΡΑΝΟΣ,
ΑΣΤΡΑΠΕΣ
∆ΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ
ΣΕΛ. 6-7, 10

ΑΠΟΨΕ (8) ΣΤΟ PATRAS PALACE

Ο Παπαδηµάτος
µιλάει σε
συγκέντρωση
γυναικών
ΣΕΛ. 9

ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΗΜΑΙΑ

Oι 6 «γαλάζιες
ακτές»
της Αχαΐας
ΣΕΛ. 21