Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
star 88.8
ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΊΟΥ 2019-A-quum 633. Eng: 360, 0.30 ΕΥΡΩ-D MAKEONIAEL 671001WHO 2541021717
ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ!
Απρόσκοπτα
και με εντατικούς ρυθμούς
Μισθοί πείνας.
Σχεδόν 1 εκατομμυριο
Ελληνες παίρνουν
από 200 έως 500 ευρώ!
η κατασκευή
του Κυνοκομείου Ξάνθης
ΣΕΛΙΔΑ 3
-Hlepri Εικόνα
Η Ιερή Εικόνα
του Αγίου Γεωργίου
"Περιστερεώτα"
στην Ξάνθη
ισθοί στα
όρια της
αλλά χαι "ΕΧοηξη"
των μορφών ελαστι
κής απασχόλησης, εί.
ναι OQ1σμένα από τα
βασικά συμπεQύσμα.
τα της ετήσιας έκθε.
σης του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
για την οΙΧονομία.
Η Χατάσταση στην
της ΓΣΕΕ eπισημαίνο»
ντας μεταξΟ άλλον ότι
οι νέες θάκις eer(σίας
δev copo ούν στην πλει.
ονότητά τους θέσεις
πλήρους απασχόλησης,
φεται παράπον 1 στους 4
λαμβάνουν λιγότερα
ατό 500 ευρώ το μήνι
Σίμφονα με τα στου.
χεία που πιακοσίκτε το
ΙΝΕ ΓΣΕΕ,το 2018 στον
το 11,1%.
2010 μισθό κάτω των
Με βάση τα στοιχεία
500 ευρώ λάμβαναν το
11,3% ή 205 χιλιάδεςτομα, ενώ μισθό Χάτω
τον 250 ευρώ λίμι knuv
το 3,5% ή 64.000rquL
του, ΕΦΚΑ το 2018 οι
μέσες αποδοχες των εν"
Yok0μένον στον ιδιο,τι.
κό τομέα ανέοχονται σε
808,59 gego.
ιδιοτικό τομέα 57 1.000
ece6ύς η μερακή 200α η ΕΚ
τεοτρ ήςμα η Eervé cerc μεν ccouEtu 500 δείχνο τοιχετεοά τά
Η Νεα Περιφερεια η Αναγέννηση
Παρουσίασε τους υποψηφίους της |
στη Ροδόπη
ttponbriub..to 25.3%
των εογώ ogénov, ενώ
251.000 εργαζόμενοι
σομπίεση *ovtXovv
υποστεί οι μισθοί tov
εΟΥαζομένονκατά τα
"Ενα αχόμη σημαντικό στοιχείο ce oeck την
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟηΟΥΛΟΣ
Συνδυασμός Δημάρχου Ξάνθης
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΑΝΟΗΣ
694431401, som
Γεώργιος Παπαδόπουλος
ΣΕΛΙΔΑ 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα