Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αύριο η προσφυγή του ΠΑΣ
στο Διαιτητικό Αικαστήριο
Τετάρτη 15
Μαϊου 2019
Αρ. Φύλλου 6341
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 26510 77466] fax: 265 10 37880 I e-mail: [email protected] l www.neoiagones.gr
ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΑΙΤΩΝ-ΝΕΑ ΠΑΝΝΕΝΑ"
Ομιλία Δημήτρη
Δημητρίου στην Αθήνα
Με μεγάλη επτυχ1, npONatonor8ηκε η ομιλί του επικεφαλής της
napataSng«ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ, και
unounq1ου Περιφερειάρχη Hnepou.
κυριου Δημητρη Δημητριου στα
YPapela tng Πανηπειρωτικής Συνοpoan00kg, στο κέντρο tng Aan_
κάλεσμά του.
ΣΕΛ. 4
Με τον πρόεδρο
της ΕΠΣ Ηπείρου
Ο υΠΟΨηφιος Περιφερειάρχης
κεφαλής της aveSapmms autobΗπειρου-Περηφανοι Ξανά, etxe,
συνάντηση εργοσιας με τον npdeδρο της ΕΠΣ Ηπειρου Kuvatarvtiνο Βρακά.
Οι προτάσεις της
Αυτοδιοικητικής
αμπελουργική ζώνη
H avaBa8plan tng αχέσης του δημότη με το Δημόσιο χώρο, tng επαφής με το φυσικό και
μια από εις Βασικές εηιδιαςεις του Προγράμματος tng napatasng «Ενότητα Πολιτυν-Nea rewevo
αστικό περιβάλλον, ι
kai tng napaywyng
συνυφασμένη με το μελλον της
περιοχής
KAXPIMANH ETHN IPEBEZA
Zdmoe καθαρά εντολή
Κυριακή προειμένου να ndei n Haupos
καιηΠρεβυα ακομη Ψηλότερα znroe o
Η άλλη Ευράπη χτίζεται
με άλλα υλικά
πολιτικό στέλεχος nou ανδρώακε» στη σκληρη Πολιτική διπλα σε
pasuno
Ο προορισμός «Ιω mvlVll-Ήπειρος
διεισδύει στην ολλανδική IYODL
veva, κατέρχεται ως υΠΟΨηφια
ευρωβουλευτής.too nou Ίδρυσε ο
τα βελη του στον Unptquo mp4epelapπροην Υπουργός Οικονομικ°ν
ΣΕΛ. 6
απέφυγε να