Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
1PPFAEP
ΤΡΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ
14 ΜΑΙΟΥ 2019
ΛΗΜΟΠΡΑΣΊΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12261
0,60 ΕΥΡΩ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΑ0rOY 6 . Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Κίτρινη κάρτα στις εξαγγελίες Τσίπρα
Το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων από τους δανειστές μετά την κίνηση της κυβέρνησης να προτείνει τη μείωση του ετήσιου πρωτογενούς πλεονάσματος και
την παραβίαση των υποχρεώσεων για το χρέος αναφέρονται οι βρετανικοί Times
Σημειώνει ότι «ο Τσίπρας προσπαθεί να ανακόψει την υποχώρηση της δημοφιλίας
Του» με παροχές.
Οπως επισημαίνουν ο, Times «ο αριστερός πρωθυπουργός Τσίπρας» θα προχωρήσει σε μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο 2,5% του ΑΕΠ και «αυτό παραβιάζει τη συμφωνία που προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% μέχρι το 2022
Οι ευρωπαίοι επιθεωρητές έμειναν έκπληκτοι από την ανακοίνωση αυτή του πραθυπουργού» προσθέτει η εφημερίδα.
Οι προτάσεις Του Τσίπρα είναι ακριβώς το είδοςτης σχετιζόμενης με τα πολιτικά δη
μοσιονομικής χαλάρωσης για την οποία ανησυχούμε στις αναλύσεις μας για την βιω.
σιμότητα του χρέους» ανέφερε δεύτερος αξιωματούχος.
Σαρώνει η φοροδιαφυγή
στα κινέζικα προϊόντα
Κίνα: Αυξάνει δασμούς
σε αμερικανικά
προϊόντα $60 δισ.
«Μάχη» για την
7ημέρη έργασιακή
εβδομάδα
.Memo m νάλλοδική επιχείρηση AAAEovocoia
«Κόκκινος Δράκος» έχει ξεκινήσει η ΑΑΔΕ στα αστικά κέντρα της χώρας με στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελεγχους σε επιχειρήσεις εμπορίας ενδυμαruv μαζικής κατανάλωσης (ΚΝΕζικα), τα οποία διατί.
θενται σε πολύ χαμηλές Τιμές έναντι των αντίστοιχων
επιχειρήσεων Του ιδίου κλάδου.
Ilexivo ανακοίνοσε ότι θα αυξήσει δασμούς
$60 δισ., απαντώντας στις ανήσεις της xuleevnσης Τραμπ.
το επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης β άσχετα η
ανα φορά τον Κνουάκου Μητσοτάκη ποί 7ήμεΟης Eeruσίας. Επίθεση στον προοθυπου0/70 εΖυπέλνσε ο Κυουάκος
Μητσοτάκης, Σχολιά οντας την χυ ώνητιχή προσπάθεια να δι
adTqeBao0ούν τα όσα είχε ο πρόεδ0ος της ΝΔ για το ενασυακό
ee quo ο Μητσοτάχης atooaeoe Ψευση τον s Toise. Le ό τι
Οι πρωτοι ΑεΥΧου, όπως αναφέρουν πηγές Της
ΑΑΔΕ, έγναν ταυτόχρονα σε επ'χε ρήσεις στην Αθή.
να, τη θεσσαλονίκη, τη Λαμία. Την Αλεξανδρούπολη. Την Πάτρα, την Κόρνθο, τα ludwva. Την Καλα.
μάτα. Το Ηράκλειο, Το Pt9υμνο, Τον Αγιο Νικόλαο
Η ΧΊνευκή κυβέρνηση ανέφερε ότι οι δασμοί θα
τεθούν σε ισχύ την 1η Ιουνίου και θα ανέλΒουν ως
Αυευ οίνυσε παράλληλα ότι τα μέτρα 6 ακαλύ
πτουν πάνο, από 5.000 αμυ-χανικά αγοθά. Συγκευμένα, οδομοί θα αυ
apopa στην αθλιότητα του ΣΥΡΙΖΑ πεοί δηθεν επταήμερης EQyu
ηθούν στο 25% na 2.493
από 1.000 αγαθά οι δασίας εογαςμενοι στην εταιρία που αναφέρθηκα δουλεύουν κανονικά πενθήμερο χαι αντί 40ώρες την εβδομάδα 37 με καλύτερες
απολαβές. Είναι τόσο απελπισμένα ψεύτης ο κ.Τσίπράς που η διé νηση ενέ2q ινε σε μία εταιρία που ο ίδιος επισκέφτη
Η παραβατικότητα ξεπέρασε το 66%, καθώς δύο
σης Tpe1ς επιχειρήσεις απέφυγαν την έκδοση φορολογιών στοιχείων. Σε μια, μάλιστα, περίπτωση
υπήρ ε και παρεμπόδιση του ελεγχου.
προϊόντα, περίπου 1.100 αγυΒά θα επιβαυνούν με
δασμούς 20%, ενώ σε πάνυ
σμοί θα κυμαίνονται από 5% ως 10%.
Η είδηση έστειλε το δο
έναντι του ευνο.
quo σε ο Ονητικό ébaqog
κη του xu
,» είπε στη συνέχεια ο x.Μητσοτά
ΔΕΗ: Σταθάκης: «Το 201
120A°ΣΕΙΣ
ΔΕΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩ»: 15.0
ΙΤησεις αποποιησηςΤΟ
ην πεποίθηση ότι το 2019 η ΔΕΗ θα είναι χεριερα αναμένεται να Ψη4ιστεί από την ολομέ.
λεια της Βουλής η νθμιση Υια τις 120 δόσεις
για χρέη στην εφοίο, στα ασφαλιστικά ταμεία
στην Τοπικη Αυτοδιοικηση Οι εν uagee μενου
που θέλουν να qu0μίσουν τα χρέη του ς θα μπο ούν να
ύθμιση
άνω από 15.000 είναι οι αιτήσεις για αποποίηση κλη.
ονομ ός τους τέ0EQ45 πρώτους μήνες του 2019,
και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης. Επανέλαβε
ότι δεν πούκειται να υπαρξουν ανξήσεις στα τιμολόγια
και ότι από το 2015 μέχοι στ μερά η τιμή του det ματος
είναι σταθεοή evo, «Η ΝΔ αύ ησε κατά 60% τα τιμολό
στμ4ο να με στοιχεία από 71 ειρηνοδυχεία που tmxαλεί
ται ο Ελεύθεος Τύπο. Μια at fig a es ates ava οι
οι azonou σεις α77
σημε το 2018.
αφαίνουν τα ακίνητα. Σε
ec μενες που
υποβάλουν αιτήσεις για να ενταχθουν στη νία
από τις 20 Μαΐου μέχοι και τις 28 Ιουνίου.
ουν η in aqu8μους ρεχο, σε nmel
μα εν μέσω της πιο βαθιάς xplσης».