Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolh
ΜΑΪΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | Έτος ιδρύσεως 1932
ιδριτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ Ι Ηλεκτρονική έκδοση wwwanatolcom 1 Δευθυντής nonH HA KOZYPH
Στη Γ' εθνική κατηγορία. ΠΟΛΟ
αντρών υποβιβάστηκε ο ΝΟΑΝ
ΕΚινησανατα Τσαρτέρ στη Σητεία
<φωτιές άναψε»
ΣΥΡΙΖΑ
. Χωριστές εκλογές
πιθανότατα στα Μ. Λακώνια
Δίνοντας Τη στήριξή του σε συνδυασμούς του Ν. Λασιθίου
Ποια αναγκαιότητα οδή,
τον Σύριζα στη χθεσινή
ατυχή ΠΟλιτική ανακοίνωση
nepi unompens δημοτικών
και ntpipep ειακών συν uaτοπικών συνδυασμων καθώς
και σε μια μακροσκελή λίστα
με υποψηφίους, δημοτικούς
και περοφεροακούς συνδυασμούς σε όλη την Ελλάδα ot
on0ίοι χαρακτηρίζονται ως
ιδανικοί για στηριξη επειδή
υιοθετον αλλαγες nou noo
ώθησε Σ pi a o upowa με
τον εξ A8ηνων κομματικό οντάκτη της ανακοίνωσης
συνδυασμών. Ο'αυτοδιοκη.
τικός εκλογές της 26ης Maίουθαγίνουν για πρώτη
φορά με το σύστημα της aπλής αναλογικής δίνοντας το
πρόκριμα για ευρύτερες συΥλισες και ον εργασίες a.
voyovtasua νέα εποχή α
την Αυτοδιοικηση τη δημο
κρατία και τη συμμετοχή των
πολιτών. Στόχος μας πάντα
είναι μια ισχυρή Τοπική Αντοδιοίκηση Α' και Β βαθμού
κλογών καινο
τους παρακάτω αυτοδιοκη.
τυούς σχηματισμούς», ava.
φέρ€1 το κείμενο nou noo.
κάλεσε αντιδράσεις ακόμα
κι από τον τοπικό κομματικό
μηχανισμό που προχώρησε
σε δευ ο σεις που εστιά.
ζουν στα το κά δεδομένα
Ο υποψήφιος δήμαρχος Αντώνης Ζερβός
και τα μέλη του συνδυασμού
Δικαίωμα στην πόλη σας προσκαλούν
στα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου
Σισίου την Τετάρτη 15 Μαϊου 2019
και ώρα 20.00 στο λιμάνι Σισίου.
Ολα τα δεδομένα του peΠΟρτό οδηγούν στο συμη
ρασμα r ως ηρ κειται για
σωτερκή κομματικήαναγκαι,
η οποία υπαγόρωσε
aνακοίνωσης που εστία ε στις
Σας περιμένουμε!
μου δεν αποδοκ μαζαν την ε
Ηονοκοίνωση
θεσμικές αλλαγές του κυ- noaAK0μ με βάση τη Στη βάση αυτής t ς λογ νερνεια αλλά την
βερνοντος κόμματος στην λογική ταν προγραμματικών κής καλο με τους πολίτες να om
ΜΑΖΙ συνεχίζουμε! στην Πόλη
ΑΝΤΟΝΗΕ ΖΕΡΒΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣΑΓ ΟΥΝΙΚΟΛΑΟΥ
συμεταχουν ενεργά στη
μαχητών αυτοδιοκητικώνΑυτοδιο κηση και στησυσέ
συγκλ σεων κα
στη συγκρότηση ευρύτερων
συμβάλαμε
τισή τους με τις αποφόσεις
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ:Zmocu0a32
ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΡΗΤΗ
αλλάζουμε τον Δήμο
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΧΑΝΙΟΤΑΚΗ-ΜΥΛΩΝΑΚΗ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Κεντρικό ΨηφοδέλΤΙΟ Νεόηολης
30 χρόνια μαζί σας
θα ήθελα με Την δική σος
ζητώ την φηφο σας για να κινητοο σουμε
όλες τις δυνάμεις του Tonou as.
Mazinuxjtol
και να διεκδικήσουμε την εηλυή Tous.
ΑΝΤΟΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ
T.28410332421 284109014416974637320-E
ΑΛΕ ΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΑΡΚΑΡΑΚΗ-ΚΩΣΤΑΚΗ
ΝΙΚΟΣ Θ.
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΟΝΙΟΛΟΓΟΣ
με όραμα
Γνώση & εμπειρία
Συνέπεια &
υπευθυνότητα!
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Αγιος Νικόλαος
28410 22136
6944 678086
[email protected]
Δικαίωμα
αλλάζουμε τον Δήμο
ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα