Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 14.05.2019
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΑΘΗΝΑFA
ονοια
Εμπ0Qlnog πόλεμος :
Η Κίνα αισιοδοξεί αλλά δεν υποχοΟεί σε «Οέματα ααχών»
Στην ετήσια λίστα της ιστοσελίδας AirHelp
ΤΟΙτοκαλύτερό αερώ0μιο στον κόσμο το Ελευθερος Βενι έλος
Την τρίτη θέση μεταξύ 132 αεροδρομίων κατέλαβε το αεροδρόμιο της Αθήνας στην ετήσια |
λίστα της ιστοσελίδας AirHelp.
Αυξήστε
τώρα τους
δασμού σε
κινεζικά
π00ιοντα α ιας
300 δισ.
δολαρίων
Στα ποώτα τρία αεροδρόμια της παγκόσμιας κατάταξης
βρίσκεται το αεροδρόμιο της Αθήνας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ετήσιου AirHelp Score, το οποίο αξιολογεί
παγκόσμιες αεροποοικές ετυΕίες και αεροδρόμιο,
Συγκεχομένα, σε σχετική ανακοίνωση της AirHelp, εταιρεία για τα δικαιώματα των επιβατών, για ακόμα μια φορά, ο
διεθνής αερολιμένας της Αθήνας έχει τη δική του θέση στην
νικητήρια τριάδα των αεροδρομίων με επίδοση 8.38, ανάμεσα σε 132 αεροδρόμια που αναλύθηκαν
Με άνοδο άνοιξε
γαλντ Τραμπ
στον αντιπρόσωπο τον ΗΠΑ
για το εμπόQuo (USTR) να
αρχίσει τ δωιδικασία επιβολής
ide σε εντολή
Αθηνών
όασμάν σε όλ τα εναπομείναν.
τα προϊόντα που εισάγε" χώρα
του από την Κίνα, ανέφεραν οι
τους.
Σε προϊόντα αξίας 300 δισ.
Αυλαία
στις δημοπρασίες
για τις ξαπλώστρές
των στα οποία θα επ.βλ θούν
υψηλότεροι δασμο στο πλαίσιο
των véwv τιμΜΟητιχ ν μετ@erv
της Ουάσιγκτον ανέρχεται
κατά π00GETT1ση «σε 300 δισε.
Ανακάμπτουν οι υμές τον μετοχών στο devoLyua
της σημερινής συνεδρίασης, μετά από δύο συνεδρ
υποχώρησης, η οποία σε Επίπεδο
βασικού δείχτη ανήλθε στο 4%
Αρχίζουν ατότουπουργείο
Συστημάτον του υπουργείου
χές Δημοπρασίες Παοαχώρησης Απλής Χρήσης
ΑΙΥιαλο 5 οαι Παραλίας για
άσκηση οοαστηριοτήτων που
εξυπηρετούν τους λουόμενουζητην αναψυχήτου κοινού.
ακόμα περισσότερο στον
εχονχρονισμό, την αυτομα.
τατοηση και τη διαφάνεια
της διαδκιασίας, στοχεύει
στην οΟγάνοση και διεξαγωγήακόμα μεγαλύτερου αριθμού ηλεχτρονικών δημοπραουάν τα επόμενα χρόνια, με
απώτερο σοπό την πλήρη
καθυοοοση του θεσμο .
Η εΥχώρια αγορά ακολουθεί την ανοδική αντιδράση των ευρασταϊκών αγορών οι οποες χινούνται
ανοδικά παρά την αύξηση των αμεΟιχανικων
δασμών στα χινέζικα προϊόντα, καθώς η συνεχιση
τον δυο(πραγματεύσεων ΗΠΑ-Κίνας εκλαμβάνεται
Κατά την ίδια Τηγή, οι λεπτομέρειες της διαδικασίας, η
αναγγελία του μéTQou και η
évae3η της περιόδου δημόσιας
διαβούλευσης όσον αφορά τους
ε.udéov δασμούς, θα γνοστος θετικό σημάδL
Η Γεν κή Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας σε συνερ
γασία με την Γενική Γραμ.
τερες λεπτομέρειες θα είναι
διάθ60ιμς στον ωτότοτο του
Created by Universal Document Converter