Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TΡITH

14

ΜΑΪΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5135

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΚΑΛΟ∆ΕΧΟΥΜΕΝΟ ΤΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ,
ΑΛΛΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΨΗΦΟΘΗΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΣΚΑΦΑΤΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ:

Το αφορολόγητο
θα κόψει άλλη
µισή... σύνταξη!

«Εχω
δικαίωµα σε
προσωπικές
στιγµές»
ΣΕΛ. 20

ΣΕΛ. 14

«ΧΤΥΠΑ» ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΟΥΛΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ

ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ Ε.Α.Π.
ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ

Φώφη
και Γιώργος
στην Πάτρα
ΣΕΛ. 6

Το µεγαλείο

Θερµό χειροκρότηµα για τον δ/ντή της ΜΕΘ ΠΓΝΠ, εντατικολόγο Ανδρέα Ηλιάδη
και για τον µικρό ήρωα, τον Αλέξανδρο Ιωάννου, ο οποίος ζει εδώ και τέσσερα
χρόνια µε καινούργια καρδούλα...

της δωρεάς οργάνων
∆υνατές συγκινήσεις και «µηνύµατα ανθρωπιάς για να µην µένουµε θεατές» σε εκδήλωση στο ΤΕΕ
ΣΕΛ. 23

∆ΟΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ
ΑΛΕΚΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Μεγάλη
συµµετοχή στην
συγκέντρωση

Μας «κύκλωσαν»
τα Ρίχτερ ΣΕΛ. 2

∆ΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ Ο Φ.Π.Α. (24%)

Ο καφές παραµένει
...αλµυρός
ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 7

ΠΕΤΡΟΣ ΨΩΜΑΣ

Προτάσεις για
πόλη ελκυστική
ΣΕΛ. 13

ΑΕΡΑΣ ΝΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΜΥΛΩΝΑ

Κοσµοπληµµύρα
στα εγκαίνια
ΣΕΛ. 10

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

«Βλέπουν» ανατροπή στις κάλπες
ΕΙΣΒΟΛΗ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΣΕΛ. 20

ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΣ

Προτάσεις
για το µέλλον

ΣΕΛ. 8