Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

15oC, 15:00

17oC, 21:00

15oC - Υγρασία 79%-95% - Άνεμοι: ΝΑ 3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:27 - Δύση ηλίου: 20:46

€0.80

Ðåñß áéãéáëïý êáé ðáñáëßáò! Ðñïò íáõôéëïìÝíïõò åðéóôïëÞ

Η έντονη βεβαιότητα ότι όλα όσα
γράφονται και λέγονται αυτήν την περίοδο θα πάρουν ή θα αφαιρέσουν αξία στις εκλογές, κάνει την ατμόσφαιρα ολίγον εκρηκτική. Ξαφνικά οι
πλέον αδιάφοροι άνθρωποι έγιναν πολύ εύθικτοι και δεν σηκώνουν μύγα στο σπαθί τους ακόμα και για υποθέσεις που είναι πασίδηλο ότι μέχρι
χθες τις αγνοούσαν. Δεν έδιναν δεκάρα τσακιστή. Τώρα όμως που αποφάσισαν να τυπώσουν την καρτούλα με το προφίλ και το κοινότυπο σύνθημα αντιδρούν άγαρμπα σε ότι δεν τους αρέσει στον δημόσιο λόγο. Ενώ και οι διοικούντες αξιώνουν να μην αναφέρονται τα κακώς κείμενα εφόσον αυτά αξιοποιούνται προεκλογικώς. Έτσι που όποιος τα αναφέρει αποδίδεται με συνοπτικές κρίσεις στην άλλη πλευρά. 3>>
ÊÑÏÕÁÆÉÅÑÏÐËÏÉÁ 14/5
MSC Magnifica - 08:00-14:00 (3605)
Costa Deliziosa -09:00-14:00 (3570)
Aida Blu - 12:00-20:00 (2450)

Τρίτη 14 Μαΐου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4881

Ο ΥΠΟΨ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ("ΚΕΡΚΥΡΑ ΨΗΛΑ") ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ "Ε"

Ìå ðõîßäá ôïí åèåëïíôéóìü…
"Να κλείσει η παλιά
πόλη για τα οχήματα και
η μετακίνηση να γίνεται
με εναλλακτικά μέσα"
ΚΕΡΚΥΡΑ. Ποιο θα είναι το πρώτο μέλημα μιας δικής του δημοτικής αρχής, αν
όχι τα σκουπίδια; Πώς θα επιτευχθεί ο
στόχος του 50% της ανακύκλωσης; Πώς
θ' αντιμετωπιστεί το κυκλοφορικό άγος, τι
θα γίνει με τα τουριστικά λεωφορεία και
το κυκλοφοριακό, αλλά και με την ανάγκη
προστασίας και ανάδειξης των "καλών"
της παλαιάς πόλης, με τρόπο, που να εξασφαλίζει την αρμονική "συμβίωση" με την
ωφέλιμη τουριστική δραστηριότητα; Η
"Ε" έθεσε τα ερωτήματα. Και ο Σπ. Νεράντζης κατέθεσε τις θέσεις του. Για όλα…

Ïé íéêçôÝò ôïõ 3ïõ Öùôïìáñáèùíßïõ

Σελίδα 6>>

Ìå øçëÜ ôï êåöÜëé “Ýðåóå”
ç Ê19 ôïõ ÁÏÊÊ óôïí ôåëéêü 16>>

Óôçí ÊÝñêõñá
ôçí ÐáñáóêåõÞ
ï ÂáñïõöÜêçò

5>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα