Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
a ΗΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ
Kalin-Ψήφο εμπιστοσύνης |
έλαβε η κυβέρνηση
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ της
ΕΚΔΟΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: EYArrEA0Σ AEMAr-rpafric:nleotipu 12.42100 Kapin 24
Κυριακής
Τηλ.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]
Κόγια Ιωάννη Σοφία |
με 153 "ναι"
2441074422
DEA. 13
Στο Μουζάκι
Ο Κώστας Αγοραστός
Tot08βατο σας 11 το npulKEV41κή Ομιλία
του υηοψήφιου ηεριφερειάρη θεσσαλίας
στον αύλα0 χώρο του Δημαρχείου
Ούτος Ευάγγελος
943409E95
Tmh-694340995
| Μαρία Τσουρή. Kapaunrva
ΧΡΙΣΤΙΑΑΝ. ΓΟΥΝΑ
ΙΩΑΝΝΑ
T2441042180 9724718
ΝΕΑΠΟΡΕΊΑ
ΔΗΜΟΥ
Μουζακίου
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΝΤΗΣ
o on sdsg al.com
EnidK8062ίτε την HattpOVIKtfi 8.apspla μας καημεριτέ οτο: www.eplkalrottta.Ilfe

Τελευταία νέα από την εφημερίδα