Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolh
ΜΑΪΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου |
Τος ιδρύσεως 1932
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ Ι Ηλεκτρονική έκδοση www anatolcon i Δενυντής ΠΟΠΗ HA KOZYPH
18.561
Ενημερώσεις)yainUpKyieg
σεισμουςΜσουναμι
για Πυρκαγιες
2n|θέση nlMIKTI1 Λασιθίου
οκυπέλλοΖ.Μαχη Κρήτης
yenm Εμπλοκή για τα Μέσα Λακώνια
-Δεν ανακηρύχθηκαν οι υποψηφιότητες
ΜΑΡΙΑ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ-ΜΥΛΩΝΑΚΗ
ζητώ την ψήφο σας για να κινηΤΟΠΟΕίσουμε
Ghes τις δυνάμες Του Tonou as.
ποψηφίους για την Τοηική θυσμ6, δηλαδή τους 290 Δεν χωρεί
Κοινότητα Μέσα Λακω. κατοίκους Πουαπογράφη- ουτε ένσταση
νων, απορρίπτοντας τις καν την ημέρα της Απο- Ους δήλωσε στην
δηλώσεις υποψηφιότητας γραφής (που είχε ληφθεί ΝΑΤΟΛΗ ο Δήμαρχος Α
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Εμπλοκή, που δεν φοί για τη θέση του προέ. υπόψη στις προηγούμενες ντώνης Ζερβός δυστυχώς
και να διεκδικ σουμε την εηλυση τους,
r20410m242 1 284,090144 16074637320-Echasetak r anadyahoco n | το Σάββατο, με την a- κ. Μαρία Δρακωνάκη (Δι, σει της AnoypaprS tou ούτε ένσταση επί της
νεται να διορθώνετα μ. δρο της ΤΚ που υπέ. δημοτικές εκλογές και χι όπως
Χρ. τις εκλογές,προέκυψε βαλαν αυτοπροσώπως η
τον μόνιμο πληθυσμό(Bdτους δικαστές, δεν χω
Υκύκλιο του Υπουργείου Ε
πληθυσμού στις ΤΚ εκλέ
κήρυξη των υποψηφιο- καίωμα στην πόλη) και η 2011), δηλαδή τους 307, φασης, αφού με σχετική ετα Méoa Λακωνίων, λάζουμε το Δήμο), γιατί προβλέπει την εκλογή ne. συ τερικών διευκρινίστηκ
Τοπική
Σαριδάκη
κ. Ελπίδα
που βάσει του«Κλεισθένη.
gaa67ουυε τον Anuo
ο δικαστές του Πολ με
λούς ηρωτοδικείου. ασι
θιου δεν ανακήρυξαν υκατά σ μπτωση και οι δύο
συνδυασμοί έλαβαν υπόψη
τους τον-ντε φάκτο Πλη
ΔΣ στην Το- ότι ά ω των 300 μ
νταμελο
πικη Κοινότητα Μέσα Λα
AHAPOI Arona vur
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σελίδα
ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΛΕ ΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΗΧΑΝΙΚΟΣ
αλλάζουμε τον Δήμο
με όραμα
για το μέλλον!
Email:
Τηλ. 6981 232 377
ΦΩΤΕΙΝΗ ΨΙΜΑΡΝΗ-ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ,
ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ΒΑΡΚΑΡΑΚΗ . ΚΩΣΤΑΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ! !!
ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣΦΙΑΕΤΟ ΚΑΤΕΨ. 2,90€/ΚΙΛΟ
ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΤΜΕΝΟΣ ΤΙΜΗ:
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ι.ΚΤΕΟ
0,39/KIAO
299/EET
ΝΟΜΟΥ ηΑΣΙθΙΟΥ Α.Ε.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
Γνώση & εμπειρία
Συνέπεια &
C10787
COCA COLA PET (4AAA)
SPRITE PET (4AAA)
υπευθυνότητα!
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ Ar0ΡΕΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΣ
ΑΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 100 ΕΥΡΩ
ΔΩΡΟ ΕΝΑ ΣΕΤ ΠΙΑΤΩΝ (18 TV.)
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
ΜΑΖΙ συνεχίζουμε
ΑΝΤ ΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ
28410.32100 28420.93100
Πάληση λιανική-χονδρική

Τελευταία νέα από την εφημερίδα