Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

13

ΜΑΪΟΥ
2019

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 47ος / Αριθµ. φύλλου 2489

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Μητσοτάκης: «Ο Τσίπρας
πρέπει να παραιτηθεί»
ΕΦΟΣΟΝ ΧΑΣΕΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 26ης ΜΑΪΟΥ
ΣΕΛ. 10

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ

Με βεβαιότητα
νίκης σε άνισες
συνθήκες
ΣΕΛ. 8

Πάγωσε η Αγυιά

από την πτώση θανάτου
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Απουσιάζει
η αναπτυξιακή
προοπτική
από την Πάτρα

ΤΡΑΓΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΘΥΜΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ
ΣΤΟ ΚΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ 4ο ΟΡΟΦΟ

ΣΟΚ

ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ:
ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΕΝΟΣ
24ΧΡΟΝΟΣ

ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 21

ΣΗΜΕΡΑ (4 µ.µ.)
Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΗ Κ. ΛΑΖΑΡΗ

Μορφή της
διανόησης,
ανήσυχο
πνεύµα
ΣΕΛ. 25

∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ:

Απαλλάξτε
µας από
τον ΦΠΑ
ΣΕΛ. 3

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ «Γ»

Νέο µοντέλο
περιφερειακής
διακυβέρνησης
ΣΕΛ. 9