Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
«Κλειστή η πόρτα Του FM100 για
τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους»
Στήνονται 14.000 κάλπες
στην Κεντρική Μακεδονία
φιου δημοτικο
συμ ούλου με την παρατα -αιστη Θεσσα οικη»
Αρθρο παρ μ αση του υπο
για το καθεστώς αποκλεισμού τον υπο ηφίων από το δημοτικό σταθμό. ΣΕΑ 89
Ηπροετοιμασια του μηχανισμού και τι πρέπει να προσ ετε για να ασκ σετε το εκλογικο
σας δικαίωμα και οι ιδιαιτερότητες και οι πρωτιές των φετινών εκλογών. ΣΕΛ 6
τυπος
ΛΕΠΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
EZAAONIKH
ΚΥΡΙΑΚΗ 12-5-2019 1 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7408 1 ΕΤΟΣ 25° www.typosthes.gr
ΑΡΘΡΟΣΑΝΑΜΠΑΝΑ | ΑΠΟΛΟΠΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΊΟΥ ΣΥΝΑΕΣΜΟΥΕΕΑΤΤΕΩΝ ΠΑΤΟΤΕ ΕΥΤΑΙΟΤΡΙΜΗΝΟ
APePO
-Υποθαλάσσιο
παρκινΥΚ Τύπου
Κοπενχάης στη
θεσσαλονίκη»
Ο υποψηφίας Δήμαρχος θεοολονίκης με τον συνδνασμό "ΠΝΕΤΑΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ", αν λου τις προτάσεις του για τη λύση τον κολοφοριαού της στάθμευσης στο
KENTpo της θεσσαλονίκης ΣΕΛ 8
ΠΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
EpXovrco σταθερά |
Τη ΖΕΝΙΘ Em
Επιστολές
«πακέτα» από
COCOOWA
ΠΟΙΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
ΣΗΜΕΊΩΣΑΝ ΑΝΟΔΟ
Καμπανάκι όμως για τόνωση
σοκολάτας από ΙΣΗΜ
Γιώργο Ζαρζώνη |
της εΧωριας παραγωγής
Σε θετικό έδαφος ε ακολουθούν να κ- ώνει όμως ότι, παρά το γενικό θετικό
νούνται οι εξαγεογές στο σύνολο του κλίμα, οι ε orrunés τον Μάρτιο, βρ 9η
πρώτου τριμήνου, αποδεικνύοντας πως καν υπό πίεση με αποτέλεσμα να σημεαντέ ουν στους διεθνείς κραδασμούς αλ- ώσουν-συγκυριακά-ελαφρά κάμψη.
λά και στα εμπόδια που ε ακολουθούν Την ίδια στημή, άνοδο σημείουν οι εναυπάρχουν στο εσωτερικό (υμηλή φο- σαγωγίς, ενώ και το εμπορικό έλλειμμα
ρολογία, έλλειψη ρευστότητας κά). Αυ- διευρύνθηκε περαιτέρω, χτυπώντας
τό αναφέρει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος «καμπανα!α» για την ανάγκη τόνωσης
Τον φωΤογραφο
Βαγε γίων σε ανακοίνωσή του. Σημετης εΧόριας παραγογής ΣΕΑ 10
Μόσα από το μικρό του 4οοτήρι
στις Σκιές Θοσσαλονίκης θελε να
κανει τον κόσμο δα τη σοκολάτα
λίγο διαφορετικ,
ατόλανση μετηνυγείο. ΣΕΑ 11
ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑ
ΣΕΛ 13
ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΡ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ
Μια Θεσσαλονίκη
Τοιχογραφια
ppouconm κόσμημα σε
και ελεύθερη
Τις προτάσεις του για το κυκλοφοριακό αναλύει ο Χρήστος Ευμανουηλίδης, Ιατρός Ογκολόγος, Υποψήφιος δημοτικός Σύμβουλος με την Θεσσαλονίκη
των Πολιτών του Βασίλη Μον.
σίδη. ΣΕΛ 9
Μια τοιχογραφία που σε προκαλεί να
τα ιδέψεις μακριά
τρένο κοσμεί από την Παρασκευή το 12ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, ΣΕΛ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα