Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μέχρι τις εκλογές
οι προπονήσεις στον ΠΑΣ
ΝΕΟ!ΑΓΩΝΕΣΠαρασκεύή 10
Matou 2019
ΑΟ Φύλλου 6338
Τιμή 0,60€
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 26510 77466] fax: 26510 37880 I e-mail: [email protected] l www.neoiagones.gr
ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΘΕΣ ΕΙΣ
Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΝΕΝΑ
AN TIANOLTRE EL OEAHVE Σ
Πιο κοντά στη λειτουργία
το«Πολυ
προκειται να λειουργησει στο Ενικό
Νοσοκομειο Ιωαννινων 1. Χατζη«Μονάδα Σο.paticng AnotOSMuang
1200693,15 ευρώ και κωδικό ΟΠΣ
5034934, στο Επιχειρησιακό ΠρόΥραμμα «ΗΠΕΡος 2014-2020, με mv
κα) Τομου (ΕΚΤ) και της Ελλάδας.
alug κάνει γνωστό με ανακονωση
tng η διοικηση του νοσοκομειου
ΣΕΛ 7
Σύγκρονες ανάγκες εξυπηρετούν
τα Κληροδοτήματα
και Φepevi10ης Καλούδη
Δυο ακομη επτυ0d8ς του Trpatos
ANNINA
ΙωαννΝων σε έκτακτη δημόσια
απησεις του Διμου Ιωαννιτών για
ματος Antag Xapadnog και triv
αλλαγή όρων του Κληροδ0rpatos
Ξεκά8αρο μηνυμ για την αλλαγη nopelog της χώρας. το ελος tng e ou0Tpeqe1ας tng στασιμότητας και του Adr
κισμ o-zntnoe va στειλουν και οι Hnepures στις κάλιες tng 26ης Matou ano τα ravveva o npoedpog tng Nas
Δημοκρατιας Κυριάκος Mntoorting.
ΣΕΛ. 5
«Ιωάννινα 2023»:Epafna
στο εκλογικό κέντρο Κασιά
Τα εγκανι του εκλογικού κέντρου
naparaSng "ludvvrva 2023
στον Κατσικα npalatonomancav
Mer' εμποδίων το
Κτηματολόγιο συν Hmgipo
Mereunodluv συνεχιζονται οι δηλώ8
to anoyeupa tng Τετάρτης.
ms Τετάρτης.
Ανάδοχοι και
δημοπρατήσεις νέων
έργων βελτίωσης του
οδικού δικτύου
της Ηπείρου
to napov-mv 10 louvou. Han ol
Η εισφορά των πολιτών
επέστρεψε πολλαπλάσιυ με έργυ
και Βελ thang του οδικο δικτυου
της Ηπειρου πρου Bel Προς υλΟΠΟΙση η Περιφερεια με anopdaeg nou
1AaBe n Οικονομικη Enrponn n
onola συνεδριασε με ην Προεδρια
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΠΕΓΚΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 15 ΕΚΑΤ.
ΣΕΛ.3
ΣΕΛ. 3