Πρωτοσέλιδο Φωνή news:Recognized text:
Εν Δελφοίς
Παρασκευή
10 Μαΐου 2019
www.endelfoisonline.gr
Εβδομαδιαία Εφημερίδα
Αναλυτικά ανά δημοτική ενότητα τα ψηφοδέλτια των παρατάξεων στο δήμο Δελφών
5συνδυασμοί και 218 υΠΟΨήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι
Τονατοογι
«Μιλάμε με το έργο μας
ΧΖει τον anolopopo του. Empepa, με
Συ1.14
Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή του και τι οι άλλες παρατάξεις που βάλλουν εναντιον του
Σε δύσκολη θέση 0 δήμαρχος vaoptad omotovo opun L116
αρνούμενος το ντιμπέιτ 1ου Αν. Φλώρου
για το ψηφοδελτιο
Εκδηλίους από 10-12 Μαΐου
διαδικτυακές τους εκδόο pataiveta! και ο λόγος elvu ntagrixhapvnon του δημάρχου θανάο Παναηω,
avdSpaon tar naparaten, ου βάλλουν evuviov του
νυν δαράρχου, αλλά και noia n 6bon της Εν Δελφοίς
19ιερυμένο στη "Νεότητα,
2ο Φεστιβάλ Δελφών
Με εννιά Συνδυασμούς
Οι Περιφερειακές Εκλογές
δημοτικοί σίμ ουλοι
Δρόσος Παρασκευάς
Αναβάθμιση του Προβλήτα
του λιμένα Ιτέας
bipor, της Πουρέροου,καιτου
στο δήμο Δωρίδος
H ypńyopn.
ΑΡΧΕ-ΤΥΠΟ
55 ΧΡΟΝΙΑ
ex εηλέον ένα όνομα
BInc Aupidoas O'KTct
t. 331 OO Αυφοσα TnA 2265079079-80. Fax 2265079081, [email protected], www arxetypogr