Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TI Bu Υίνει με το ρόστερ;
Πέμπτη 9
Matou 2019
ΝΕΟ!ΑΓΩΝΕΣ
Αρ. Φύλλου 6337
Τμή 060€
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 I e-mail: [email protected] l www.neoiagones.gr
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΑΝ ΕΚΤΟΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
δ ανατε ευρω κλογές
ούτε ηουρολογκο» του κόσμου
έστειλε από
τα Γιάννενα στο πλαισιο τριήμερης
περιοδειας του στην Ηπειρο, ο
ΟΜΙΛΊΑΣΤΗΝΑΘΗΝΑ
01 1+5 δεσμεύσεις του
επομενη neppepe ακη αρχη tns
Ηπειρου, καταισε Γιώργος
ΖαΨας στους απόδημους Ηπειροα18ουσα tng Πανηπειρωτικής
Συνομοσπονδιας, pazi με φιλους
και πολιτικές προσωπικότητες ms
αριστεράς και ολόκληρου του Προοδευτκο) χώρου.
ΣΕΛ. 5
ΜΕΤΑΒΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Αναψε πρ0eκλογικές
φωπές το Πρόγραμμα
Leader
Μια ανακοινωση
ntng Ηπειρος Α.Ε.
Προγράμματος με τιτλο «Depi5n
για tonne avantu n μέσω του
LEADER ΤΑπτοΚ - ΠΑΑ 20142020, ηταν ικανη να qepel triv
ΠΙραν τυν unap φιων Αμάρχων nou trw nepad en Κυριακή αν Bn αντα σκαλιά του Δικαστικού Meya ou lua
vtvuv για να κατα8ωουν το φάκελο υποΨηφιότητας του συνδυασμού τυν. Undpxouv και οι pexpi npomos unounφοι
σεις το δικαι upa va &εκδικησουν κάτι καλά στις εκλογές tng 26ης Mabu.
Δημαρχο, οι onolol δεν Katdq εραν να φτάσουν στην ολοκλήρωση ενος συνδυασμου. ore va exouv με aShiEEA. 9
ος συ aaapoo, ώστε
αντίδραση tou Dupou Pzonounou
για Προεκλογικές &γγελες ΣΕΑ. 4
Με το εmστημονικό
δυναμικό της πόλης
συναντήθηκε
ο θωμάς Μπέγκας
Γαστρονομική ΚΟνότητα
θελει να δημιουργήσει
ου στο τουριτικο npotov mg mploong, pe trw Ομιουργια ενος ενα
ισχυρού Yaatpov0μικο brand
με τους επιστημονικούς
εκ νέου unoycxplog Oupdg Mnt_
σι στο Ζαγορι τον
S ενοδόχο,
Μητσοτάκης. Τσίπρας και Φώφη
έρχονται στα Γιάννενα
ιδρυτη της ιστοσελίδας Greek
Gastronomy Gulde.
λόγους και νομικούς.