Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ 2019
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27287
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
www.dimoprasion.gr
κατά 200 δισ.
Χαηκινο πανευρωπαικα yia την
Ελλάδα σε υλικές στερησεις
004αρια τους
δασμούς στα
κινεζικα προιοντα
ι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του
κόσμου, οι ΗΠΑ και η Κίνα, βρίσκονται
σε εμπο!ική διαμάχη από τη στιγμή που
ο Αμε!ικανός πρόεδρο$ Ντόναλντ TQαμπ
το 2018, η
ζυ εκεινων με τα μεγα^ντερα ποσοστα UALχων στέρησε.
ποσοστό καταγράφει
δεύτερη έρχεται η Ρουμανία.
έβαλε δασμούς σε κινεζικά αγαθά αξί
ας 250 δισεκατομμυρίων δολαρί
καλούμενος ανησυχίες ότι οι κινεζικές ε.
ηανικες εταίρειες
Την αύξηση των δασμών σε κινεζικά
προϊόντα αξίας 200 δισ. δολαρίων, όπως
ίχε προαναγγείλει ο Αμ
δρος Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσαν ο α
μερικανικές αρχές.
το Λουξεμβούργο (1,2% το
συγκεΧΟιμενη έρευνα
Ρώσος Πρέσβης
στην Αθήνα: Οι S
ΟΙΧονομιχα τις πιο απαραιΕλλάδα
δή, να πληρώνουν εγκαίρως
να διατηρούν
ζεστό το σπίτι τους, να αντι
μετωπίζουν απροσδόκητα έξοδα, να τρω
λογαριασμού
συμφωνία των Πρεσπών, την πώληση
των S-400 στην ΤουΟΧία και την Qωσική
πολιτική στα Βαλκάνια, μίλησε ο Ρώσος
Πρέσβης στην Αθήνα, Αντ
Ελλήν
Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χω
σοβαρές υλικές στε!ήσεις το 2018, σύμέρευνα της Eurostat που κατα
τη χωρα μας αναμεσα στις χω!ες
με τα μεγαλυτέρα ποσοστά πληθυσμού
που δεν μπορει να αντεπεξέλθει σε βασι
ρες, των ο
ιωνει σο
πάνε διακοπέ
ρές υλίχες στερήσεις, συμφωνα με την
χουν τηλεοραση, πΛυντηριο, αυτοκινητο
Την ανησυχία της Ρωσί
ι τηλέφωνο
Συγκεχριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία
που εδωσε στη δημοσιότητα η στατιστική
μενη κλιμάκωση της έντασης στην Ανατο
λικη Μεσόγειο, εξέφρασε ο Ρωσος Πρέ
σβης στην Αθήνα, Αντρέι Μασλάβ, μιλώ
ντας στη δημόσια τηλεόραση
Η Γερμανία κέρδιζε επιπλέον 86 δισ. το χρόνο
απο την ενιαια ανορα
Απαντώντας σε ερώτηση για την ένταση
που παρατηρειται στις εΜη
νοτουρκικές σχέσει
τι οποιαδήποτε δραστηριό
Αναθέρμανση της
οικονομιας
επουν» nE
και η Τραπεζα
πρόεδρος του γερμανικού ιδρύματος, Aart
De Geu
Τα βιομηχανικά xéVTQα της
Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι αστικές πε!ιοχές της και
η Γερμανία είναι οι μεγαλύτεροι ωφελη
μικούς κανόνες για να χρηματοδοτήσει
Πλούσιες, ανα
μένοι της ενιαίας με άς της ΕΕ, σύμ
πτυγμένεςο ονομος που αρισ Ενται το
τηδιαμο φενουν τιο πονιτικές της ήνα
ντα στον οι
με ορισμένους να έχουν ζητήσει τη θέσπι
ση ευρωπαϊκού κατώτατου μισθού, ενώ η
πολύ πλουσιότερες ως αποτέλεσμα της
Bertelsman που αναδεικνύει τις οικονο
στην ενιαια αγορα, με τις
ταλαιπωρε
φταχότερες χώρες της Νό
τιας χαι Ανατολικής Ευρώ- 31 AIA
μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
η Γερμανία, που είναι η μεγαλύτερη ενταραβιάσει τους ευρωπαϊκούς δημοσιονοια «συνεχή βελτίωση της εμπιστοσύ.
τερο σε ατονο ναό ους απ την ναία
μία και για λαναθέρμανσητηςτον στη
Σημαντικη μειωση του διο ειδιου του
Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος της Ενωσης
Ελληνικών TQαπεζών (ΕΕΤ), πρόεδρος
ον XQηματιστηρίου Αθηνών και πρό
δρος της TQάπεζας Περαιώς, Γιώ!γος
Χαντζηνικολάου, υπογ!αμμίζοντας ότι
ρώ τον χρόνο. Κάθε Γερμανός, σύμφωνα
σιότερος κατά 1.046 ευρώ ως αποτέλεσμα
ημαντική» μείωση ύψους 2,5% στις εκπομπές διοξειδίου του άνθ!ακα (CO2) από
την καύση οριχτών καυσίμων χατέγ!αψε το 2018 η ΕΕ, συμφωνα με τις προκατ αΟΧτι
κές εκτιμήσεις της Eurostat. Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, οι εκπομπές CO2 μειώ
θηκαν το 2018 στην πλειοψηφία των Χράτών μελών της ΕΕ, ενώ η μεγαλύτε!η μείωση
σημειώθηκε στην Π0Qτογαλία (-9,0%), ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία
8,1%), την IQ λανδία (-6,8%). Στην Ελλάδα καταγράφηκε μείωση 3,6%
κερδίζουν όλοι εξίσου από την ενιαία α
γορά, αλλά όλοι κερδίζουν», δήλωσε ο
«Η χώρα στα τελευταία >

Τελευταία νέα από την εφημερίδα