Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
.Ipp FAEP
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ
9 ΜΑΪΟΥ 2019
ΑΗΜΟΠΡΑΣΊΩΝ
ΕΤΟΣ 430
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12258
0,60 ΕΥΡΩ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Τους δίνουν, υ μισή σύνταξη νια να αποσπάσουν την ψήφο τους
Νέος εμπαιγμός των συνταξιούχων
ε το κρεσέντο προεκλογικών παροχών ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε για μια ακόμη φορά να ξεγελάσει τους συνταξιούχους, οι οποίοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Η κυβέρνηση προχωρά στη χορήγηση
υφαρπάξει Την ψήφο των συνταξιούχων
μισής 13ης σύνταξης εντός του μηνός με στόχο να
Οσο για πότε θα καταβληθεί η 13η σύνταξης, η υπουργός Εργασίας, Εφη ΑΧΤσιόγλου, δήλωσε ότι «για το 2019 θα νομοθετηθεί άμεσα και θα καταβληθεί εντός του μήνα», ενώ συμπλή
ρωσε ότι ο σχεδιασμός είναι τέτοιος ώστε «η 13η σύνταξη να καταβάλλεται περίπου τέτοια
περίοδο». Κάτι που παραπέμπει τη νέα κυβέρνηση. Υπόσχεται κάτι μισό για την επόμενη
ημέρα όταν στη διακυβέρνηση της χώρας θα είναι μια άλλη κυβέρνηση.
Οι συνταξιούχοι έχουν πληρώσει ακριβά το κόστος των πολιτικών της κυβέρνησης Τσίπρα
Υπέστησαν τις μεγαλύτερες εισοδηματικές απάλειες την περίοδο 2014-2017
Προς νέα χαλάρωση
των capital controls
Σε ΟΗΕ και ΕΕ
η Κύπρος για την
κάθοδο του «Πορθητή»
Καμπανάκι ΕΕ
! για κενό στις
ση των capital controls και θα αφορά τη μεταφορά κεφαλαίων στο ε5ωτερικό από τις επιχειρήσεις
όπως και τη διεύρυνση του ορίου για μεταφορά ποσών στο ε5ωτερικό από ιδιωτες.
σών και οδιεύ νση ερ πουνα μεταφ ρά στα
δημ ωνεπηαν e σκατηΤλλειψη zeemilo vrgereeΩαςΑν στα της την άθκη του πλα
σε ο πρόεδ ος της KvTQ(ακής Δημ0XQariχάθοδο του πλοίονgea του θαλασ
ζουν την ανάκαμψη απηύθυνε η Evee παϊκή Επιτοπή,
εις της για την
Nixog Αναστασιάδης την
rtergezavou «I loge ητή» στα
Τώρα το όριο αυτό αναμένεται να διευρυνθεί στα
5000 με 6.000 ευρώ Το δίμηνο. Η νέα χαλάρωση θα
αφορά κυρίως Τις επιχειρήσεις που εισάγουν προ
όντα και πρώτες ύλες από το εξωτερικό, προκειμέ.
νου να διευκολυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η
δραστηριότητά τους.
αναθεοΟ ώντας ελαφρά ποος το χειρότερο τις πο
αναπτυυκή π οοπτική της χώρας μας για την διετία 2019-20.
αναπτυξιακής λα ΡΟ άπος τονηπη uve ηΕυο e iv επενδυτών
προαναγγελθείσα έναρξη γεοτρητικών εναiv. N. Αναστασιάδης απέστειλε μάλιστα σχετική επιστολή στον ΟΗΕ ζητώντας άμεση δρά
ση χαι λήψη μέτρον, τα οποία θα αποτρέπουν
Στις εαυνές πφοβλέψεις της η Κομαιόν σημειώνει πως η Ελλάδα
αΤιατοποίησε <<μεγάλη ναοχονηση» στο μέτωπο τον επενδύσεων
το 2018, ν ολογίζοντας πως ο σχηματισμός πάγιου Χεφαλαίου συου
Η Επιτροπή κάνει ιδιαίτερη μνεία στην «βαριά» υποεχτέλεση του
llooreάμματος Δημόσίον Επενδύσεων, όπου σύμΡωνα με τα στοιχεία
και ιστολή στον ΟΗΕπη reue, άλιστα, οι
Σύμφωνα με όσα ισχύουν σήμερα, επ Τρέποντα
οι συναλλαγές νομικων προσώπων ή επιτηδευμα.
ΤΙών προς το ε τερικό έως Το ποσό Tuuv 100.000
ευρώ ημερησίως, με την προσκόμιση Τυν σχετικων
παραστατικών και τιμολογίων στην τράπεζα.
τις ενέργειες της Tougxig στην χυπ υακή ΑΟΖ.
Από του?χικής πλευούς ο Ταγίπ EQVTorév επιμένει ότι η Τον0χία και η «TABK» έχει χάθε δι
καίωμα να προχωρήσει σε εξ0qugng και καλεί το
ΝΑΤΟ να σεβαστεί τα διχαιοοματα της Άγκυρας
ITAAIA
ΚΡΗΤΗ
Επενδύουν 7.6 εκατ. στη Κρήτη
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Βουλάζουν σε χρέη 24
ΙΤανάκί» Της Κομισ
αράντα δημόσια έργα, 7.653.000 ευρώ εντάσσονται για
Ζχρηματοδότηση στο πρόγραμμα Leader Της Αναπτυξια
κής Ηρακλείου με απόφαση του περ φεροάρχη Κρητης Apra
ο τάκη Τα έργα αφορουν
στις μονοπαΤώνδιαδρομών, δράσεις προστασίας Του Περ.
βάλλοντος, υποδομtς Υγείας και κοινωνικής πρόνος, υποδομές ,δράσεις Πολ τισμούΑΒλητισμού. Τα παραπάνω tpyo
υποβλήθηκαν στο πλα σ οτης 1ηςπροκήρυ ης Του προγράμ
ματος που ευδωσε η Αναπτυξιακή Ηρακλείου.
υπε δανεισμός των
otoo s enga ta 2,4
ελληνικών
συνεταν?ισμών.
Κομισιόν αναθειόοησε προς τα κάτο τις ήδη
απαισιόδοξες πο βλένεις για την Ιταλία επι
νοντας ότι το ήδη τεο στιο χοέος ανα
μένεται να αυξηθεί κι άλλο φέτος και την επόμενη xoovua, ενώ η ανάπτυξη παραμένη ασθενική. Εχτυμά ότι
e em andim toe en
οτών στην μαύ0η ουονομία εί.
σει στις παγόσμιες
απλάσεις οικισμών δια
δομων που χρ άστηκαν δεκαετίες για να δημι uen o
αλλά και
ναι μEQ420οί από τους λόγους που δεν τα ποοϊόντα της ελλη
Qfg. Αυτό προκύπτει από έρευνα της διαΝΕΟσις.
η στροφή των α
01% e
η ιταλική ο
τος, αντί για 0,2% που προέβλεπε τον Φεβ0ονάρο.
ονομία θα αναπτυθείμαυμ
ής γης, δεν é o v
utoex