Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website Website







Recognized text:
wP κωδικός: 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Που aYara
τον τόπο
mpene1 να ξερει
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτητης Εκδότης Διευθυντης ΒΑΣ ΖΕΡΒΑ Ετος 45ο Αρ Φύλλου 11469 Τιμή 0 60 ευρ 1έμπτη 9 Maio 2019
ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΕΜΕΙΝΑΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΛΗ
ENAE EYNAYAEMO
ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ
νός και Eton va anogaΡΕΠΟΡΤΑΖ
Αρης Τσελίκος
vooupe an6 δω καα στρατείας αναμένετα.
Οι Προκλογικές εκ
να τις Δημοτικές Ε
Τραυμάτων,
age tepou
φιότηteq Δημάρχων γικήτου
και Συμβούλιον Kata01 Συνδυασμοί οτο οης των, Ψαφοφόρων,
στο σύνολά ούνολό τους θα mpearl
τους, οι ό.ioing Πρώ. να ανο Εουν τα χαρτύ ηό τις οογκεντρώσεις
τους, Προκειμένου, οι nou epouvyinipeOp.
σεις καταλ aylaouv
και το στάδιο nou διοστιγμής.
δημότες να μάθουν τα
tporpijplara του κοοοΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΟΥ ΜΕΝΕΤΟΙ!
"ΑΠαιτείται Αλλανή!"
Τι ζητάς;
Ζητάς Δίκαιο και Δικαιοσύνης Παιδεία κα Υ
γεία; Ασφάλεια καα Αστυνομία; Κράτος, llen®αρχία
Πολιτεία Πού εδώ Μάταιο ext1μιό και ουτοαικό.
με τούτο τον καιρό!
Ο Περιφερειακός Τύπος
της χώρας απειλείται
Στον αέρα
το πρώτο σποτ της ΝΔ
Για τις Ευρωεκλογές
της 26ης Μαϊου
Στο-αέρα. eiveu εδώ και λίγες Gρες το Πρώτο onot της Νέας Δημοκρατίας για τις EuperKlorfg της
26ης Μαΐου.