Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 09/05/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 270-Αρ Φύλλου: 7100
27 χρόνια
Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε
Νέα διοικηση στον ΟΑΣΑ διόρισε ΤΟ Υπερταμειο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Ti πρέπει να γίνει
διαΝΕΟσις
Γιατί κατέρρευσε το μοντέλο
Ανάσα 283εκατ. ευρώ
οε λογαριασμούς
των συνεταιρισμών στην Ελλάδα
Γιατι δεν έχουν κυριαρχήσα στις Παγκόσμιες αγορές Τα ιρετικά προϊόντα της ελληνικής γης; Γιατί δεν καταναλώνουν όλοι Τα υπέροχα ελληνικά ροδάκνα, ας ηούμε; Γιατί
δεν έχουν όλα τα τρατέζα του κόσμου το καταπληκτικό ελληνικό ελαιόλαδο, Mnduc
υπάρχει μια χαμένη ευκαιρία εδω; Μήηως ο ελληνικός αγροδιατροφικός Τομέας δεν
εκμεταλλευεται τα ηλεονεκτήματα του όηως θα μορούσε;
>>( 2η
Γιατί δεν έχουν κυριορχήσει
στις παγκοσμιες αγορες Τα
εΕαιρετικά Προϊόντα της
ελ|ηνικής nomai Ανέλαβε καθήκοντα ο νέος υπουργός
καταναλώνουν ο του ς Τουρισμού Θ. Θεοχαρόπουλος
γης, Γιατί δεν
οχα ελληνικά ροδάκια,
Πούμε; Γ Τί δεν έχουν όλα
Του κόσμου ΤΟ
Ανέλαβε σήμερα τα καθήκοντα του ο νέος
υπουργός Τουρισμού κ. eov σης Θεοχαρόηουλος.
αλαβής, Που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΟυργείο Τουρσμού, ο κ. Θεοχαρόπουλος αναφ.
έρθηκε στον Πολυσήμαντο χαρακτήρα Του
τουρισμού για την εθνική οικονομία και
συμβολή του στην ανάπτυ η της χώρας.
Τουρισμο
καταπληκτικό ελληνικο ε/aoλαδο; Μήπως υπαρχει μια
χαμένη ευκαιρία εδώ;
Πρόσκληση
για συμμετοχη
από Τον ΕΒΕ
Μιλώντας κατά Την τελετή Παράδοσης-Παρ>>( 3η
Την υπαγωγή των Κοινωνικής Ασφαλι- των 29.609 οφα
ογροτών ασφαλι. σης Εφη ΑΧΤσόγ. λετών ασφαλισμέ. Onως μεταδίδει το ωστε καιστο Ταμαο
σμενων Του ηρώην λου
ΟΓΑ που βρίσκονται
κοντά στη συντα5n, οι βουλευτές, με ετών, στα 6.000 Βουλή εάν το υπο- νουνα ασφαλισμέ.
σης npoBAEw0( της εηκεφαλής Τον ευρώ avri των υργείο, εναλλακΤ- voiaUToi ένα μέρος
επικείμενης ρύθμ. βουλευτή Μάκη 4.000 ευρώ nou κά, εξετάζει για Της σύΤαης Τους
σης Των 120 Μπαλαούρα, τουν a walonepa, ώστε ουτήτην κατηγορία Πουεναιτομαζον
δόσεων,mouv 31 από Την unoupyo να καλυφθεί μετη την Παράλληλη για 0nolovBonaraβουλευτές του Εργα ας να ενημε- ρυθμιση των 120 ουξησητης δόσης στή ηροσδοκά μια
ΣΥΡΙΖΑ
ερώτηση nou ane- EET0(a Την αύξηση μεγαλύτερο μέρος ΤΕΤααπότη λης8- υπόλα ΠΟτηςζοής
υθυνουν στην uno- Tou opou 0 paMOV Των αγροτών με εσα συνταξη από Του
υργό Εργασίας και για συνταξοδότηση Xpen.
στο τα 120 ευρώ
νων του Πρώην ΑΠΕ, ητούν επίσης να anonNpw?cin
ΟΤΑ, ηλικίας 62-67 να ενημερωθεί η οφειλή και να παίΥΡΙΖΑ
Σοβαρότατα
κενα στην
αντιπυρική Προστασία
με ρώσ Βουλή εάν δόσεων και ΤΟ Που θα napaKpa- Προστασία για το
TO 30 ευρώ με μέγι.
τους αγροτες
Created by Universal Document Converter