Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 09.05.2019
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.210-3304596 FAX: 210-3304613 . Τιμή Περ. 0,50 E-Ετος: 23ο-Αρ Φύλλου: 6280
Στις 9 Μαΐου 2019 στο Ζάππειο Μέγα0S
Ίδρώεται ΧάQτα Αιαφορετικότητας για Επιχειρήσεις στην Ελλάδα
Να αντιμετωπίσουν τη χρόνια εγ ατάλειψη των εγκαταστάσεων
Τρέχουν για τη συντήρηση του Ολυμπια ου Σταδίου
Να αντιμετωπίσουν τη χρόνια εγκατάλειψη των εγκα- | Πώς κλιμακώνεταστάσεων στο συγκρότημα του Ολυμπιαχού Σταδίου
επιχειρούν στην κυβέρνηση, με βάση χαι τη συμαρωνία
με τους οανειστες για μεταρορα του οργανισμου στο
υπερταμειο.
σύνταξη
Την επαν α4ορά της
σύνταξης το 2019 και κίνητρα
για πρόσληψη νέων εQγαζόμενων με επιοοτηση των ασ4ahlστιχων εισφορών έως και Χατά
80% το 2020, πε-λαμβάνουν τα
Στην άμεση προσληψη Τεχνικου Συμβουου, ο οποιος θα
προτείνει λύσεις για να αντιμετωπιστεί το γνωστό θέμα με
τον έλεγχο στατικής επάρκειας του διαζώματος του κεντκού σταδίου του Ολυμπιακού Σταδίου Αθηνών «Σπύρος
Λούης» (ΟΑΚΑ) που παρουσίασε του.
προετοιμάσει τον φάκελο Δημόσιας Σύμβασης ώστε να
προκηρυχθεί μελέτη για τις εργασίες επιθεώρησης και
συντήρησης των συνολικών εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ
προχοοράει το υπουργείο Υποδομών
οικονομικά μέτρα που εξήγγειπλάτη στα δύσκολα" οποω0v.
του!γός και το οικονομικό επιτελειο της κυβέον ησης
Συγκεκουμένα, μία επιπλέον
σύνταξη για τους χαμηλοσυνταξιούχους προβλέπει το
πακέτο ελαφουνσης που εξήγγειλε ο ποωθυπου07ός Αλέξης
Τσίτ!ας. Κατά μέσο όρο, όλοι
οι συνταξιούχοι θα λάβουν μισή
σύνταξη, που αντιστοιχεί στο
δώρο Πάσχα και θα χαταβάλεται εντός της άνοιξης. Το
κόστος εκτιμάται σε 800 εκατ.
Αύξηση κατανάλωσης
αναμένουν εστιαση
1140α λληλα, αυξάνεται από το
η δέσμευση για πλεόνασμα
3,5% έως το 2022
2020 ασταλιστιτώνεπισ τησης
Ζητούμενο να περάσει στον τελικό κατανολοτή η
μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 13%
στους κλάδους εστίασης και τροφίμον. Εκτιμήσεις
για ενθάρρυνση της κατανάλωσης Σαρή ενίσχυση της
κατανάλωσης, αναμένει ο τομέας τοο4ίμων από την
εξαγγελθείσα μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13%
στα τρόφιμα. Η μετάταξη αυτή που θα μεγάλο αριθμό
κοοικων τυποποιημενων χαι μη, ποοιοντον, ειναι
TQo4ανές ότι θα δώσει χαταναλι ική ώθηση η αποία
σε συνδυασμό με την αντίστοιχη μείωση του ΦΠΑ
στην εστίαση, με μια πρώτη ανάγνοση, θα δημιουργήσουν τις συνθήκες για πιο 4ιλικές τιμές στον
των νέων ενώ πλέον θα
καλύπτονται από την επιδότ
ηση και μισθωτοί 25 έως 29
βέρνηση πως η δέσμευσή
είναι για πρατογενές
πλεόνασμα 3,5% μΕΧΟ το
20226στειλε ο ESM. αμέσας
αναλάβει
μια ολόκληρη σύνταξη ενώ
ποσό θα κλιμακώνεται ανάλογα
κυβέρνηση στο πλαίσιο του
προγράμματος του ESM χαι
των μεσοπρόθεσμων μέτρων
κοίνωση
όσους λαμβάνουν από 501 ευρώ
και πάνω. Βάσει του σχεδια.
φουνσ
σχεδίου της Ελληνικής είναι πολύ ξεκάθαρη: Ο
βέρνησης για φοοοελαφ- συμφωνημένος στόχος για το
ενές πλεόνασμα
όλους, ήτοι
πρωτογ
συν τα'Οπως
oivs top
σύνταξης και δεν αποτελεί
oombe
δήλωσε συγκεκριμένα
Created by Universal Document Converter