Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27286
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
www.dimoprasion.gr
Η Ελλάδα αναμένεται
να φτασει νΨηηοτερα
ποσοστα αναπτυζης
απο τον ευρωπαικο
μεσο ορο
ΟΧΙ στη τακτικη των
υπερΠΛΕονασματων
ράλληλα ότι οι σημε
ς στο 2,2%
οιχου περιβάλλοντος προ
Ελλάδα, σύμφωνα με το εαQ1Y0 πακέτο
υπόψη τ
για το 2019 και το 2020, παρά την επιδ
τα μέτρα που έχ
μπεριλάβει
γράμμ
ται σήμε!α( σ.σ. Τρίτη). Σύμφωνα με την
Επιτροπή, η Ελλάδα αναμένεται να φτάσει υψηλότερα ποσοστά ανάπτυξης το επόμενο διάστημα από τον ευρωπαϊκό μέσ
όρο,"βοηθούμενη από τις βελτιώσεις στην
ομάδα
καθώς δεν έχουν συγκε
χριμενοποιηθεί. Όπως
εξήγησε, και στο παρελ
θόν η Ελλάδα όχι μόνο
εσωτερική ζήτηση", ενώ την ΣΕΝΑ
αλλά τους ξεπέρασε και
το Eurogroup δέχτηκε
καποια μέτρα που χαοσιονομικού περιθωρίου. Ω
στόσο, σημείωσε ότι αυ
νουν χρηση το
11μερμανς να
θεσπιστεί
ευρωπαικος
κατώτατος μισθός
θεί "αργότερα" και να μη θεωρείται δεδο
υβέρνησης να μην εφαρμόσει τη μείωση
του αφορολόγητου και να προχωρήσει σε
περαιτέρω παροχές, σημείωσε πως «δε
ην άποψη ότι δε θα πρέπει να παμένο ούτε να γίνεται αντικείμενο άμεσου
Παραπέμποντας στη θέση που εξέφρασε
της, Ζαν Κλοντ Γιούνχερ, ότι η Επιτροπή
ρίας» σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και ενα
τή διαπραγματεύτηκε χαι "αντιτάχθηκ
ειλημ
να γινει στο μελλον μια «σοβαρη συζητηρέμβαση» στις αποφάσεις της χυβέρνησης
ση» σχετικά με την δημοσιονομική πολι
τροπής. Φονς Τίμέρμανς, κάλεσε όλα
τα Ευροπαϊκά κράτη-μέλη να θεσπ
σουν κα
πιο σημαντικό είναι
τική της Ελλάδας εξέφρασε ο επίτροπος
σί κατά τη διάΟΧεια της συνέντευξης Τύκονομικών προβλέψεων της Ευρωπαϊκής
ν πρόθεση της
να λαμβάνονται στο πλαίσιο
τώτατο μισθό που θα ισοδυναμεί
ντίον του Grexit, επανέλαβε ότι η Επ
Μέχρι τώQα είχαμε πολλά χαλά στοι
χεία για την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τους
στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσματα
και η Ελλάδα προβλέπεται να τους επιτυ
19 και 2020», είπε, σημειώνοντας
να μειωθεί το αυξανόμενο εισοδηματικό
σθεναρά" στα υπερβολικά πλεονάσυ
ης Εν
ήμασταν ποτέ πε
όλα τα
Αμεση διασύνδεση του Φορολογικού Μητρώου υε
τις ληξιαρχικές πράξεις και τα στοιχεία Δελτίων
ι αυτοτητας των φορο4oYou μενων
σημαντικά. «Χρειαζόμαστε έναν Ευρωπα
ϊκό χατώτατο μισθό»
Οι ΗΠΑ θα
Προσφέρουν
κινητρα στον
Στρατο της
νότα του γάμου ή της σύναψης συμφώνου
συμβίωσης, της λύσης γάμου ή συμφώνου
συμβίωσηS χαι του θανάτου χωρις να α
ταιτειται καμια περαιτέρω ενέργεια απ
Μητρώου Πολιτών μέσω
του αρμόδιου ληξιαρχείου,
νημέρωση του Φορολογικού ΜητQ00u
στο TAXIS με ληξια!χικά γεγονότα και
Βενεζουέλας
τονφορολογούμενο ν Είδων. Τοθεσμ
Αποστολάκης: Δύο
κολος γείτονας
να στραφει κατα
τον Μαδούρο
κό πλαίσιο για την διασύνδεση αυτή που
η Τουρκια
υπου!γός Εθνικής Αμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης, συμμετείχε σήμε!α (σ.σ
οποία πρ)κειται να δημοσιευθεί στην Ε
φημερίδα της Κυβέρνήσεως
Τρίτη) στο ετήσιο συνέ0010 EXPOSEC-DEFENSEWORLD CONFERENCE 2019 με θέ
μα «Καθορίζοντας μια σύγχρονη Στρατηγική Αμυνας και Ασφάλειας»
να προσφέρουν νέα, πρόσθετα κίνητρα
προκειμένου αυτές να συνταχθούν με την
πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετ
κή ανακοίνωση η ΑΑΔΕ με την ολοκλήρωση της διασύνδε
τρώου με το Μητρώο Πολιτών του ΥπουρΟ κ. Αποστολάκης τόνισε ότι η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής θέσης, που κατέχει στην
Ανατολική Μεσόγειο, βρίσκεται σε ένα ταχέως εξελισσόμενο και απαιτητικό περιβάλ
λον, με εύθραυστες ισορροπίες και πολλές προκλήσεις παγκόσμιας γεωστρατηγικής και
γεωοικονομικής σημασίας. «Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων έχουμε υιοθε
τήσει πολιτικές που θέτουν ως εθνική προτεραιότητα τη συνεργασία, την
ειρήνη και την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως παρόχου ασφάλειας
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πε
υ Εσωτερικών, ενημερώνεται η φορολογική Διοίκηση για τα ληξιαρχικά γεγο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα