Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
.Ipp FAEP
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ
8 ΜΑΪΟΥ 2019
ΑΗΜΟΠΡΑΣΊΩΝ
ΕΤΟΣ 430
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12257
0,60 ΕΥΡΩ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 . Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Ο Τσίπρας σε μία προσπάθεια να ανΤΙ Τρέψει Το κλίμα
ΣΠάει τον «κουμπαρά» και μοιράζει 1,1 δισ. ευρώ
ν ώρα που ο αντίπαλός του ετοιμάζεται να Τον «ξεγυμνώσει» ηθικά και πολιτικά
ο πρωθυπουργός αλλάζει άρδην τον προγραμματισμόποφασίζοντας πανηγυρική
«φιέστα» στο Ζάππειο για την διανομή του 1,1 δισ. από το υπερπλεόνασμα
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο πρωθυπουργός σχεδίαζε να υποσχεθεί
ότι δεν θα εφαρμοστεί η ψηφισμένη μείωση του αφορολογήτου ορίου από το 2020, με
δημοσιονομικό κόστος 1,92 δισ. το 2020 και 2,058 δισ. από το 2021 . Παράλληλα, επι.
διώκει:
-Καταβολή επιδόματος Τύπου «13ης σύνταξης» στους συνταξιούχους, με δημοσιονομικό κόστος 500 εκατ
Μετάταξη ορισμένων ειδών διατροφής από τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24% στον
μεσαίο συντελεστή 13%, με δημοσιονομικό κόστος 350-400 εκατ..
-Επαναφορά της έκπτωσης για την εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος.
«Μικρές διορθωτικές κινήσεις στον ΕΝΦΙΑ.
Κομισιόν: Παράθυρο για
διατήρηση αφορολόγητου
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί στο 2,2%
Καζάνι που βράζει
ηΚωνσταντινούπολη
Φθήματα τη. Χοντώ τας χατ ον6Αντιδοάσεις
για τις διαχπές Τσιπρά
pulis wa Την ανά
οτης ελληνικής ην
κον ioni oy ap ya ovog, ό ως αράλληλα
πρόβλεΨή της για την ανάπτυξη της ελληνικής
σε πολυτελη θαλαμηγό
σε πολυτέλη θα
αμηγο
την μας φέτος, οφαλιδ 2002,2% από αράλληλα
θήματα waa Χια ποντας κατα 6λες 20αι τηγάνια, εκατοντάδες
mpot Αεπε mpo Tp1μήνου και χτυπώντας εκαμπα.
νάκι» για Τον δημοσιονομικό κίνδυνο από Τις δικα.
στικές αποφάσεις. Παράλληλα επισημαίνει τις απογοητευτικές επιδόσεις σης επενδύσεις.
τοικοι της Κηνσταντινούπολης βγήκαν
οτους δράμους σε διάφο Qeg συνοικίες,
αντιδ0ώντας στην cnae ση της νίκης του
Exofu Ιμάμογλου στις δημοτικές εχλογές
της 31ης Μαρτίου και στην πΟΟκήΟυξη νέ.
erv εχλογων στις 23 Ιουνίου Σε μια επανά
ληψη σχηνών που εκτυλίχθηκαν και στις
διαδηλώσεις για το πάρκο Deegio διαδηλιοτές ξεχνθηοαν από τις συνοικίες Μπεσί.
χτας, Φερίχιοί χαι Καντίκιοϊ Χαι σε άλλες
τεριοχές της Κωνσταντινούπολης
ολιτικές αντιδράσεις ποοκαλεί η επιβεβαίωση από την Κατερίνα
11αναγοπούλου τυν φωτ oreaq.ών που εικονίζουν τον π e0wou 070
να χάνει διαχοπές στην πολυτελή θαλαμΤότου on you της, λί esepbo.
μάδες μετά την τραγοδία στο Μάτι
μηγό Odyssey στον Τσίπ α και στην οικογένειά του διότι «τον
Χονασμένο».
Νέα Δημοοοατία.
Σε ό,τι αφορά στη μη μείωση του αφορολογήτου
ορίου Το 2020 η Ευρωπαική Επιτροπή ap να ένα
ανοικτό παράθυρο, καθώς εκημ ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι θα επιτευχθούν τόσο φέτος όσο και την
H x. 1Ίαναγοποίλου δήλωσε ότι ο σύζυγός της, παρεχοίησε την θαλα.
«Ο ηγέτης της πρώτης qoeg Αραστε ά το τεeμάτσε», αναχοίνωσε η
«Η ξεδιάντροπη νποουσία x. Τσίπρά που πα υστάνει ότι πολεμά τις ελίτ
Χαί 20άνει δοΟΕάν διακοπές με τα Χότερά της δεν έχει προηγούμενο. Τον
της λαμβάνουν υπόψη την ανακοίνωση ότι δεν θα
εφαρμοστεί η φορολογική μεταρρύθμιση Του 2020.
παραδίδουμε στη χλεύη του ελληνικού λαού» προσθέτει η Πειραιώς,
ΗΠΑ-ΚΙΝΑ
Λαγκάρντ: Να υπάρξει λύση
«Πώληση»
τα ελληνι
ΔΕΗ: Προς ΤΙΤλοποίηση
οοειλών1.5διο,
πουλακτική για την περαιτέ(e,Toe α τον ελληνι
ών ομολόγων εμφανίξεται η UBS, επισημαίνοντας
από την Ελλάδα και ειδοα για το
μαχ0οποόθεσμο διάστημα, είναι πολλές χαι éron συστήvei πάληση τον ελληνι ων υ ατυχών τίτλιον. Επισημαί
να η Ελλ α δεν αναμένετα να ανα αθμιστεί π ος την
κατη οια της «Επενδυτικής αθμιδας» μέσα στους επό
την τιτλοποίηση ληΖυοόθεσμων oge λων συνολιχού
quotiv Aarnum σημείωσε πως Κίνα και ΗΙΙΑΖέ
τα να λύσουν τις εμπουκές διενέξεις τους
Μαθώς
ο υπουργείο Εμπορόου της Κίνας ανα owwein ο αντιπο eie ς της xu ee
νησης Alou Xe θα επισ ceq0ting ΗΠΑ στις 9 και 10 Μα
Του για διμα είς εμπο υχές συνομιλίες νοτερα από π ο
πως οι π οκλήσεις γύραο
ΔΕΗ π οοειμένου να υνελήσει ποίους για τα ταμεία της.
Όπως δηλωσε ο πρόεδρος της επιχείησης Μανώλης Πα.
ναγιωτάκης, η ΔΕΗ θα δημιονογήσει δύο οχήματα ευδι.
κού σκοπού όπου ο 1 στακη μενες oqe λ ς 6 a 20 Ton
μοπου ουν ως exer u ο για δανεισμό μ ου οι σης τα
Q4χών ομολόγων.
απειλούν την παγκόσμια οικονομία. Τ
μενους 12 μήνες.