Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 08/05/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 270-Αρ Φύλλου: 7099
27 χρόνια
Ο ρόλος των e-shop
κλειδί το ηλεκτρονικό εμπόριο για την διείσδυση στην Κίνα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Κλείνει «παράθυρο»
για εκπρόθεσμο Ε9 χωρίς πρόστιμα
Στην κυκλοφορία
ηγίρυ.
Του Χαμεξίου
στην κρητη
Ποιοι μπορούν να Υλιτώσουν τις κυρώσεις από την καθυστερ
ημένηδήλωση τον ποιχείων χρησιμοποιώντας ως «όχημα» το
Κτηματολόγιο. Πότε πέφτει η «καμπάνα» των €100 για μεταβολές
δεδομένων στην ακίνητη περιουσία εντός 2019
>>( 2η
Με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ Των
νέων διατάξεων για την εκπρύθ.
Αύξηση κεφαλαίου έως €41,76 εκα
ξεκινά η Trastor
εση . E, toe o pro
NUNTIUS
παράθυρο διορθωτικών κινήσεον χωρις το προσημο Των
100 supà.
Το Παράθυρο όμως Παραμένα
ανοιχτό για όσους δεν έχουν
κανει ακομα Την αναρτηση
ακινητών τους στο ΚΤηματολογιο
Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα ηραγμαΤΟΠΟΙήσει η Trastor ΤΡΑΣΤΟΡ-17996 ΤΡΑΣΤΟΡ
την 9η Μαϊου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:00, στο Μαρούσι-Μεταξυ Των θεμάτων
της ημερήσια ς Αύξηση Του Μετοχικού Keq_
αλαίου της Εταιρείας με την καταβολή μετρητών, Την έκδοση νέων κονών ονομαστικών
μετοχών και δικαίωμα ΠροΤμησης υπέρ Των
παλαιών μετόχων για Την ντληση κεφαλαίων μέχρι του Ποσού των 41.769.279,20
Ευρώ.
Η αμερικανική
αγορα εργασιας
>>( 3η
τών επενδυτών
Σημαντική αυξηση
στην κίνηση δεδο. Η συνολική κνηση σχεδόν να δηλα a. +110% Χανιά), η ενδιαφέρον και τις
μένον κατέγραψαν στο δίκτυοκινητής
τα δίκτυα κινητής Cosmote mv nepio- petabyte). Βάσει και οι Σποράδες χρηστών κινητής
μέσω 4G/4G+ +18096 Ηράκλειο, μονοΠώλησε Το
(3,1 Κέρκυρα (+16096) Προτιμήσεις των
σταθερής δο του Πάσχα και Της κίνησης, τη (+130%). Μενάλη συΥΚενΤρώνοντας
mobile data σημείο- νησο, ιδίως στην υθήσαν το YouTube
42% nEp0χές ΕιδικότεΡα Αχαΐα (40096) και Facebook με 1996
στην κνηση
Cosmoteπς ημέρες Της Πρωτομαγιας μεΥαλύτερη ουξηση ουξηση σημειώθηκε Το 29% της
Των Υιορτών, καθώς αγγιξε το 3,7 στην κατανάλωση και στην nekonov- rvησης, ενώ ακολοοι συνδρομητές petabytes
επέλΕΕαν να ανταλ. σημειώνοντας σανοινη ωτικές Ηλεία (60096), Την με 26%, ΤΟ
λάξουν Πασχαλινές αυξηση
ευχές και εορταστ- συγκριτικά μετο η Σομος (+900%), τη
κες σΤΙΥμες μεσω αντιστοιχο νο
Internet και social διάστημα, με Την (+300%), η Kp.τη μα χρονιά, το
media
Χάνει θέσεις η Ελλαδα στην
ετοιμοτητα χρησης
ψηφιακου χρηματος
στο οικτυο
Μεσσηνία και Το web browsΚυκλάδες
(200%).Για
ing με 1096
της Cosmote
κίνηση mobile data
(+240%
Aocie,
1 n s t a g r a m
Created by Universal Document Converter