Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Χαρίτσης: Νέα ρύθμιση για οφειλές στους δήμους την επόμενη εβδομάδα
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιγείρηματικών Ειδήσεων-1100 μηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki [email protected]
ΑΦ. 5469 Τετάρτη 08.05.2019
ΕΤΟΣ 23ο . Τιμή Περ.:0,50 E
ή Email: [email protected]
ΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Ποια νέα
πυροδοτούν
ράλι στο
Bitcoin
Τετάρτη
Πώ κατατάσσονται
Πόσο αποδοτικές είναι
οι εισηγμένες εται )ειες
Δημοπρασια τριμήνων εντοχων
γραμματίων 625 εκατ
Το Bitcoin και η παρέα του
έφτασαν στο κρίσιμο σημείο
με ανοδιχές διαθέσεις, όπως
κρυπτονομισμάτων. Ακόμα
νας ερασιτέχνης στην
Τεχνική Ανάλυση αντιλαμνεται πυκ διασποντα
ου απε
οριζόντια γρα
εύκολο να έχουμε ανάφλεξη
Είναι αοκετές οι θετικές
εξελίξεις στον χώρο των
crypto που οδηγούν προς
αυτή την κατεύθυνση. Αν
μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε
κάποια, θα ήταν οι σαφείς
ενδείξεις πως τα «μεγάλα
παιδιά» της Wall Street προετου μάζονται να εισέλθουν
δυναμι
Επιτροπή Κεφαλαιαγορας
Πότε αρκεί πληροφοριακό
δελτίο
για Δημόσια Πρόσφορα
εμπόδιζε να το κάνουν πιο
πριν, τουλάχιστον σε επίπεδο
που θα δημιουργούσε τη δια
Τη δυνατοτητα απαιτησης
τασεις ύφους άνω τον 5 εχατ
φορά; Ο λόγος αφορούσε το
ρίσκο της κατοχής των cryp.
to. Και όταν λέμερίσκο, δεν
εννοούμε τις απότομες διακυμάνσεις των τιμών, αλλά τα
| πληροφορία
ευοω ειναι υποχρεωτική η
ηση ενημερ)τιχου
δελτ ου. Με το εν λογο Ον, το
παραπάνω ποσό αυξάνεται σε
όλες τις χαμηλότερου μεγεθους δημόσιες προτάσεις τη
δημοσιοποίηση πληροφορια
| ενημερωτικού- δελτίου για
περιπτώσεις δημοσων τοοοοΙορών ύίους από 500.0008.000.000 ευοό (συνολικά
Τη σημασία της ρευστότητας τόσο για το μέλλον μιας εταιρείας όσο και για την αποτίμηση της μετοχής της, τονίζουν οι
χρηματιστηριακοί αναλυτές και ο δείκτης «καθαρό χρέος
προς EBITDA» αποτελεί τον καλύτερο-θεωρηακά τουλάχι
διάστημα ενός έτους) δίνει
σχέδιο νόμου που επεξεργαζεται η Επιτροπη Κε4aculaγοΟάς και copoa στην «ΙΙροΕλληνικής
Τα χρυπτονομίσματα έχουν
διαφορές από τα άλλα
νομίσματα ή τις παραδοσιανές χρηματιστηριακές αξίες.
επειδή είναι χαθαρά ψηφιακά, αλλά επειδή
δεν σε καλύπτει η διασφάλι
ση των καταθεσεων από το
κού δελτίου, δηλαδη μία το
στον-δείκτη αξιολόγησης της ρευστότητας
«light» έκδοση, η οποία έχει
σαρμογή
Νομοθεσίας σας Διατάξεις και χαμηλοτερο χοστος
κανονισμου
Το καθαρό χρέος προκύπτει αν
από το σύνολο τοντρατεΐμ4ών
υποχρεώσεων μιας εταιρείας
(μαχροπρόθεσμων
βρ υπρόθεσμων συμπεριλαμ
βανομένου και του leasing), ειας, όταν όλοι οι άλλοι παρά
αφαιρεσουμε τα διαθεσιμα γοντες παραμενουν σταθεροι
ταμειο) και τις βραχυπρόθε- Γενικότερα, μια ανεκτη τυη
σμες επενδύσεις χαρτοφυ- δεχτη είναι μεταξύ του 3,5 και
λακίου. Το EBITDA είναι τα του 4,5, ενώ νυ,ηλότερες τιμές
κέρδη προ φόρων, τόκων και προκαλούν -αρχικό τουλάχι
2017/1 129 του Ευρωπακού
Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου
2017 σχετικα με το Ενημε onΑρμοδια για τον έλε χο τηΟη
Οσο χαμηλότερη είναι η τιμή
του δείχτη «καθαρό χρέος προς
EBITDA» τόσο καλύτερη θεα οείται η ρευστότητα μιας εταιρ
σης τον σοστον διαδ"ασίον
τόσο ως τρος τα βήματα της
ή το συνεγγυητικό. | Κοινοβουλίου
Αν κλέψουν ή καταστρέψουν
την τράπεζα του έχεις τις
ατα σεις σου ή τη ρηματι
στηριακή που βοσκονται οι
μετοχές σου, εν χάνονται
μετοχές. Είναι χαταγεγοαυ- αξιων προς δια τοαματευση
μένα. Υπάρχει απόδειξη τι | σε ρυθμιζόμενη αγορά»
εταιρειας οσο και ως ποος το
τκό Δε το που πρεπει να περιεχομενο του ενημερωτι
δημοσιευεται κατα τη δημοσια κου δε του εχει η πιτ οπη
προσφορά υν τον αξιων η Κε4αουα 00ας, η οποία χα
κατα την εισαγωγη κινητων διαθέτει μια σειρα εξουχρήματα ούτε οι
σιων» προς τους μεΜοντιχους
εκοοτες και, τον
ο του
νοι τηρούν αποσβέσεων
τα τις σχετικές δια
Σύμορωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, για δημόσιες προτάξεις
Created by Universal Document Converter