Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αριθμ. φύλλου 35.917 . Τετάρτη 8 Μαϊου 2019 www.tharrosnewsgr
Eros 1206 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Τιμή 1 ευρώ
ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΞΕΚΙΝΑ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ
ΠΟΡΤΑΣ
ΚΟΡΥΦΩΝΕΤΑΙ
24Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ
Βραβεύσεις
στον τομέα
γραφιστικής &
εικονογρα(ρήσης
σελίδα 12
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
Η καθίζηση
στις τιμες εφερε
novoképalo»
στην Ευρώπη
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Ανοιξαν
τρυΠες στα
Πεζοδρόμια
σελίδα 13
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Μέχρι τέλος
Μαϊου
οι εγγραφες
σελίδα 6
Me τατη κατα e0η και τα συ ao ων τοσο
γιατις δημοτικές όσο και για τις περιφερειακές εκλογές, και εν αναμονή της επίσημης
ανακηρυ ς τους ματα νουμεστην τε εταία
στροφ της εκλογικιης αναμέτρησης, η οοια
για πρώτη φορα θα νει με το συστημα
της απλής αναλογικής.
Τηνεκναλίγο πρν κλ ουν on0τες να
αποφασίσουν για νέους δημάρχους και πε.
ριφερειάρχη.
Προεκλογικές συγκεντρώσεις υπο ηφίων,
παρουσι σεις συ υασων Προ acouλί ς και η μάχηπό παποταουμ υηρνουν
Χαρακτηρισ ικτη παρουσα ΕΚλοιης
ΣΕΛΙΔΑ 8
ανα Τρ σης
Εκδήλωση αφιερωμένη στη Συλλογή Ελληνικών Ενδυμασιών
Βικτωρία Καρέλια από το Μουσείο Μπενάκη
ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ
Ξεκινά
ημάχη για
την άνοδο
από τη Ρόδο
σελίδα 15
ΣΕΛΙΔΑ 24
«SOS ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΣ»
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Ενημέρωση-συζήτηση για εξόρυξη
ΠΡΟΤΥΠΟΣ
ΔΗΜΟΣ
υδρογονανθράκων στο Ιόνιο
Ενημεροτική exano ση με σνήτηση για την ε όρι η
νδοογονανθράκυν στο Ιόνιο θα πραγματοποιηθεί corpo
στην Μποίσκειο Δημοτική Βιβλιοθήκη, στις 8.30 to Bei.
δι, την οποία δ1opyrwinE1 η «Πρωτοβουλία πολιτών ενί
Σχεδιάζουμε ένα νέο
μοντέ ο ανάπτυξης
για τη δημιουργία
διακρτής ταυτότητας
του Δήμου μας
για περισσότερες και
καλύτερες δουλειές!
Κερδίζεις ! ντια στις ebon risodorowne0buen
Αυτοκίνητο
EXPRESS
σελ.7
ονο ΙΚΤΕΟ EXPRESS.
ουμετεοετε σε κλήρωση
Βασίλης Ν. Τζαμουράνης
ΥΠΟψηφιος Δημαρχος Καλαμάτας
ΜΠΑΝΙΟ-ΠΛΑΚΑΚΙ-ΤΖΑΚΙ
ΙΤηλ. 27210-66055 .www.expressiteagr
Suzuki Swit