Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TETAΡTH

8

ΜΑΪΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5130

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΟΝΙΣΕ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ:

ΑΠΟΨΕ (8 µ.µ.) ΣΤΗΝ ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο ∆ηµήτρης
Κουτσούµπας
για τις εκλογές

Ο λαός θα τους
στείλει σε µόνιµη
ξεκούραση
ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 10

Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΞΟΡΚΙΣΕΙ ΠΟΛΑΚΗ, ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΜΑΤΙ

«∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»

Νέα επίθεση
Φαρµάκη
κατά Σπίρτζη
ΣΕΛ. 5

Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΑ ΠΕΛΕΤΙ∆Η

«Τα µεγάλα
ψεύδη
της δηµοτικής
αρχής»
ΣΕΛ. 9

ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ Η ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

«Ενδιάµεση»...
απογοήτευση
ΣΕΛ. 24

Πακέτο... παροχών
ύψους 1,14 δις
n Η ΜΕΙΩΣΗ Φ.Π.Α ΑΠΟ ΤΟ 24%
ΣΤΟ 13% ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ 13%
ΣΤΟ 6% ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Φουντώνουν
τα σενάρια
για πρόωρες
κάλπες
τον Ιούνιο

n 13η ΣΥΝΤΑΞΗ... ΜΕ ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2020 ΓΙΑ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΩΣ 20.000 ΕΥΡΩ

ΣΕΛ. 4

179

ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

θέσεις εποχικών
πυροσβεστών
και οδηγών
ΣΕΛ. 22

ΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ,
∆ΗΜΗΤΡΗ ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟ

Υπηρέτησε τους
µικρούς ασθενείς
µε συνέπεια
ΣΕΛ. 23