Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Ν.Ο. Ιωαννίνων διπλασίασε
τα χρυσά μετάλλια στον Σχινιά!
Τετάρτη 8
Matou 2019
Αρ. Φύλλου 6336
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 I e-mail: [email protected] l www.neoiagones.gr
ΠΑΕΙ ΠΑ ΑΝΟΙΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΡΕΙΣ ΝΕΚΡΟΙ Ε ΕΝΝΕΑ ΤΡΟΧΑΙΑ
Αιματηρός και ο ΑΠρλιος
Hnepos
αρηνησε 80ματα στην άσφαλτο ηταν
o Anpa S. Me στοο την διαρκή
ενημέρωση και ευασentonoinon των
Πολιτών στα ζητήματα οδικής ασφά.
λεκς n Tpoxala έδωσε στη δημοσιοτητα συγκενφωτικά-ουγκρικά στοςακομα μηνας nou n
τα και napa8άσεις για τον Απρίλιο
του 2019, σε σΧΕση με την αναστοΣΕΛ. 5
Στα Indvveva tiv Π4mm
ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Στα Γιάννενα 8a Bpe8ei την Πεμπτη
9 Matou. np0εδρος της ΝΔ
Κυριάκος Μητσοτάκης.
Με τα μεχρι τώρα γνωστά δεδομένα, ο κ. Μητσοτάκης 8a npaypatono1ησει ανοιχτη Πολιτική ομιλία
στις 7 το αηογευμα στο sevoooxeio Du Lac.
Pecop Idec συν ανακύκλωση
vlvav va κάνει ρεκόρ Drives
(Guinness record στην ανακοκλυΤην Tprn 7 Matou 2019 σας 8.00
το npu. στο «Πάρκο ΠεριΒαλλοντ)κης ΕΚΛαΒευσης και ΑνταΠοδοτικης
Ανακοκλυ ης Ιωαννίνων, στο
nap λίμι, on ς ηταν npo papΜη οστά σε μια ηολο σημαντική στημη Βρισκετα η Δημοτικη Apen vviv ν κα&ώς μετά την an σ ση της Προogu ns nou είχε κατατε ει ενωΠΟ του ΣυμΒουλιου της Επικρατεας. ano συγκεκριμένη κατασκευαστική ΚΟΝΟΠ
ga, κατά της &αγιον στικης 8ιαδικασks nou apopd το μεγάλο εργο εηέκτασης και εκσυγχρονισμο) της μονάδας
Βιολογικου κα8αρσμο, Ερχεται η ώρα (την επόμενη εΒδομάδα, να avoisouv οι οικονομ κές np°σφορές ώστε να
οριστεί npooupnos avd8oxoS Y α ενα εργο nvong Yici ολο το λεκαν0ne&o lwawivwv
ΣΕΒασμιότατος
ματισμένο,
μένος από Ιερεις και συνεργάτες.
ανακοίνωσε την εηίτε uSn του
Παγκόσμιου Ρεκόρ Guinness, nou
ανηλ8ε σε ογκο 135 τονυν γυαλιου
από φιάλες noo ανακυκλώθηκαν
ano 28 Απριλίου μεχρι 7 Μαϊου
το λεκανοπέδιο luaw
EEA. 9
Οι Άραβες γνωρίζουν
τον προορισμό «Ιωάννινα»
AMBPAKIA
Ο Δημος Ιωαν ντων σε συνεργοσα
με την Ενωση Ξενοδόχων Ν. Ιωαννίνων την Mideast Travel και την
AEGEAN, unodexetou αυτες τις μερες
στα ηάννενα, δεκαμελη an°στολη
Ενα νέο au νο έργο
Η μετατponn του οδικου dSova ano
το Ακτιο μΕχρι την λιμη Αμ8paKia,
ηταν ένα σχεδιο nou SEKIvnoe va
συζητείται an τις αρχες της nponγούμενης δεκαετας
Αλλαγές επί αλλαγών και σκέδια
eni σχεδιων. pepav τελικά ως anoτέλεσμα την "οαλαμοΠΟΙηση. του
δρόμου σε 4 εργολαβες και η
Ανεξήγητη «επίθεση
στο γεφύρι Καμπέρ Αγά
της Δευτέρας εκδηλώσ
το an°γευμα τ η
Ενημέρωσης και Παρουσίασης του
ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΓΚΡΕΜΙΣΑΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΖΟΥΛΙ
anKe το 2009
ΣΕΛ. 3
Ka8ως και συναντησεις B2B.