Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
, Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα Παιχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΤΡΙΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2019 AP. +ΥΛΛΟΥ 1344
ΕΤΟΣ 310 ΤΗΛ.: 26510 22044 FAX: 26S10 79437
e-mail: [email protected]
ΤΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: Ο,00 ΕΥΡΟ
τον κόπο να ξαναψηφίσουν Την δεύτερη Κυριακή
Οι Ηπειρώτες δεν θα κάνουν
ΟΛΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΕΚΛΕΓΕΙ
Ολα γνωρίζουμε ότι στις npor You
mep πωση δεν an κλειονται 0. tx(τον στη pica ο ΣΥΡΙΖΑ ΔΙμη ρου
Πρέντζος rtupY ος (τον στηρίξει το
ψήφοιόλων των.. aroXpu σεων.
τον στηρζει το ΚΙΝΑΝ
tival ηολλοί αλλά και arpo.
ουτες c4λεγαν από την πρώτη
κ. Καχριμάνη, κάτι nou5cv έγινε στις
άλλες περιφερεες της χώρας. Ολα
δείχνουν ότι σης 26 Μαϊου 2019 οι
Ηπειρώτες μάλλον δεν θα κάνουν
TOV Kono να ξαναψηφίσουν την δευ
Για την ιστορία θα αναφέρουμε
τους unogrwousnepipepetopxeq,
αν και civoi Υνωστο. Πέρα aro τον
σημερινό Περφεραάρχη, ο ΟΠΟίος
θα cival CK veou υπο ημος υποψή,
Ταος άξιο σχολιασμού civai Tour
Χάριστο Υεγονός ότι μέχρι σήμερα
crtuporcimao na τικό κλίμα μεταξύ
των uno reuv)
Kpaono
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Έχουν αφεθεί ανεξέλεγκτο
pe ευθυνη των ΜΚΟ
ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΟΥΝ
ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
άσμα» χωρίζειτους Πρόσφυγες
από την Ηπειρώτ1m κοινωνία!
οποία έ4rge στην t5ονοία ή άχνων πολιτική
της οντηρητικής Λαοίταξης, για να μην ξε
να μάθουν "στον
Η Αχτσόγλου «ψαλιδίζει»
τααναδρομικά
Μία από αυτές
είναι η θρησκεία χαι μία άλλη η coxoreveia.
την ουογίνεια την έχουν ήδη αχαοβαλο.
|mor in noctonn
Φώτης
ycui0ουν (;) Λαιδιά τα οποία δεν θα ξΌουν πού πάνε ταί ναν ongovmissw
νος στη ΔΕ Avro
toe 2012.