Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΡΟΔΙΑΚΗ
ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ 2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ τιμή: €1 AP ΦΥΑΛΟΥ: 22.184
Τι θα γίνει με το
Μουσείο Κρασιού
στις Φάνες;
Συνεοριο με
3.000 νοσηλευτές
στο νησί μας
Ο Περιφερειακός
υπος της χωρας
απειλείται
Η εξοντωτική φορολογική και
ασφαλιστική επιβάρυνση πνίγει
τις εφημερίδες
Θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Μαΐου
και είναι ένα από τα μεγαλύτερα
Που διεξαγεται στη χώρα μας
Επιστολή Προς υποψηφίους
αυτοδιοίκησης από κατοίκους
του χωριου
ΣΕΛ. 1 1
Νομοθετήθηκε μ καθυστέρηση μηνών η ανάγκη
λήψης μέτρων ενίσχυσης του Τύπου. Ζητούμε διάλογο και ουσιαστική υποστήριξη του επαρχιακού
Τύπου για την επιβίωση και τη μετεξέλιξή του.
Ο Περιφερειακός Τύπος της χώρας απειλείται Η
αύξηση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών στον εκδοτικό κλάδο, Πν
ρίδες, υποθηκεύουν την αναγκαία μετάβαση των
επιχειρήσεων Τύπου στη νέα εποχή, και σε συ
δυασμό με τη διαρκή κατάργηση, τα τελευταία
χρόνια, όποιων ρυθμίσεων υπήρξαν υπέρ του
απειλούν την υπόσταση όλων των επιχειρήσεω
Και Πέντε
για την
Περιφέρεια
Νοτίου
Που και την εργασία σ' αυτές
οι Ενώσεις του Περιφερειακου και κλαοικου
Τύπου (ΣΗΠΕ-EET-ΕΔΙΠΤ) έχουν επανειλημμένα
και μέχρι και Πρόσφατα καταθέσει σειρά προτάσεων για την υποστήριξη του Τύπου και την εργοανακοίνωσή του, υποσχέθηκε μέτρα σε εθνικό και
τοπικό επίπεδο και συνάμα διαβούλευση με τους
Όλο αυτό το διάστημα, ο ΣΗΠΕ και οι συνεργαζό
ανάγκη να συναντηθούν με τα συναρμόδια υπουργεία για τη διαμόρφωση αυτών των μέτρων.
Μόλις στις 17/4/2019 κατατέθηκε και ψηφίστηκε
45 συνδυασμοί στους
δήμους της Δωδεκανήσου
ορά τη μελλοντική κατάρτιση Προγραμμα
που αφ
των ενισχυσης των Πιχειρησ ων κοοσης εφημε
ενικος της χαρακτηρας, η κοι
τική μέθοδος που επιλέχθηκε για την προώθησή
όνου, Που τουλάχι
στον θα μπορούσε να αποσαφηνίσει τις κυβερνη
διατήρηση όλων εκείνων των επαχθών ρυθμίσεων
που απειλούν τον Τύπο, Προκαλούν αναπόφευκτα
. Διεκδικούμε γιατί οι ενέργειες της ελληνικής κυ
βέρνησης απειλούν τον κλάδο μας με κλείσιμο ή
συρρικνωση σε βαρος της ενημερωσης των τοπι
κών κοινωνιών και Υπερασπιζόμαστε την επιβίωση και την Προοπτική του Περιφερειακού και
τοπικου υΠου, με οοηγο την an°κατασταση της
ισονομιας και της οικαιοσυνης
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Δήμητρας Μαρκοπού-Προτάσσουμε τα αιτήματά μας για το μέλλον του
VITH O S S PA
περιφερειακού και τοπικού Τύπου, την αναγνώ
ριση της διαφορετικότητας του έναντι του Πανελ
λαδικού και τη λήψη μέτρων ενίσχυσης στο Πλαί
σιο των Πρακτικων Που τηρουνται στις χώρες της
τροχαιο, μεσα σε τρια
χρονια και Παλευει
για να μεγαλώσει τα
40 λεπτά Περιποίηση ΠροσοΟΠΟυ και Μασάζ
δημιουργεί εξαρτήσεις και ελεγχόμενη ενημέ-Καλούμε τις τοπικές κοινωνίες και τους θεσμούς
ΣΕΛ 10
της Πολιτείας, να συνδράμουν στην υποστήριξη
των τοπικων επιχειρησεων ! υπου, Που ειναι
σάρκα από τη σάρκα τους, ο κύριος και βασικός
φορέας μαζικής επικοινωνίας και διαλόγου στην
ΕΙΧΕ ΤΑ ΕΚΑΤΟ
ΧΑΣΙΣ°ΔΕΝΔΡΑ
ΓΙΑ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΗ
Αυτό ισχυρίστηκε στην απολογία του ο 48χρονος.
Είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε ρεαλιστικές
και τεκμηριωμένες Προτάσεις για τον κλαοο μας
με βαθιά πεποίθηση ότι οι συνθήκες επιβάλλουν
να διεκδικήσουμε δυναμικά την προσοχή της
Πολιτείας και το διάλογο για τη διαμόρφωση ουσια στικών μέτρων για το μέλλον του Περιφερειακού, Τοπικού και Κλαδικού Τύπου
Πληροφορίες-Κρατήσεις: 22410 79900
ΣΕΛ. 1 2