Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TΡITH

7

ΜΑΪΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5129

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Η ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΠΝΙΓΕΙ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

Ο Περιφερειακός Τύπος της χώρας απειλείται
Νοµοθετήθηκε µε καθυστέρηση µηνών η ανάγκη λήψης µέτρων
ενίσχυσης του Τύπου. Ζητούµε διάλογο και ουσιαστική υποστήριξη του
επαρχιακού Τύπου για την επιβίωση και τη µετεξέλιξή του

Ο Περιφερειακός Τύπος της χώρας απειλείται. Η αύξηση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών στον εκδοτικό κλάδο, πνίγουν τις εφηµερίδες, υποθηκεύουν
την αναγκαία µετάβαση των επιχειρήσεων Τύπου στη νέα εποχή,
και σε συνδυασµό µε τη διαρκή
κατάργηση, τα τελευταία χρόνια,
όποιων ρυθµίσεων υπήρξαν υπέρ
του, απειλούν την υπόσταση όλων
των επιχειρήσεων περιφερειακού
Τύπου και την εργασία σ' αυτές.
Οι Ενώσεις του περιφερειακού και
κλαδικού Τύπου (ΣΗΠΕ-ΕΙΕΤΕ∆ΙΠΤ) έχουν επανειληµµένα και

µέχρι και πρόσφατα καταθέσει σειρά
προτάσεων για την υποστήριξη του
Τύπου και την εργασία σ' αυτόν
στην ελληνική περιφέρεια.
Το υπουργείο Οικονοµικών µε την
από 23/1/2019 ανακοίνωσή του,
υποσχέθηκε µέτρα σε εθνικό και
τοπικό επίπεδο και συνάµα διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους για την τελική τους µορφή.
Όλο αυτό το διάστηµα, ο ΣΗΠΕ
και οι συνεργαζόµενες Ενώσεις,
επέµειναν εις µάτην στην ανάγκη
να συναντηθούν µε τα συναρµόδια υπουργεία για τη διαµόρφωση
αυτών των µέτρων.

120 δόσεις
για λίγους
και µε... «παγίδες»
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΕΛ. 27

ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΛ. ΒΟΥ∆ ΚΑΙ ΡΙΟ

∆ιπλό λουκέτο από την
Εθνική Τράπεζα
ΣΕΛ. 21

«Προοδευτικοί
στην πράξη και όχι
στα συνθήµατα»

«Από την καρδιά της
Πάτρας για όλους!»
ΣΕΛ. 8

ΣΕΛΙ∆Α 5

Αθεράπευτη

πληγή οι επιθέσεις
ΕΚΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕ∆ΗΝ: ΠΑΡΤΕ ΜΕΤΡΑ ΠΡΙΝ ΘΡΗΝΗΣΟΥΜΕ ΘΥΜΑΤΑ
ΣΕΛ. 25

ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΪΟΥ ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΛ. 6

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΑΠΟΨΕ (9) ΣΤΟ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

τικοδίαιτη λογική που δηµιουργεί
εξαρτήσεις και ελεγχόµενη ενηµέρωση.
l Καλούµε τις τοπικές κοινωνίες και
τους θεσµούς της Πολιτείας, να
συνδράµουν στην υποστήριξη των
τοπικών επιχειρήσεων Τύπου, που
είναι σάρκα από την σάρκα τους,
ο κύριος και βασικός φορέας µαζικής επικοινωνίας και διαλόγου
στην ελληνική περιφέρεια.
Είµαστε έτοιµοι να παρουσιάσουµε
ρεαλιστικές και τεκµηριωµένες προτάσεις, µε βαθιά πεποίθηση ότι οι
συνθήκες επιβάλλουν να διεκδικήσουµε δυναµικά την προσοχή
της Πολιτείας και το διάλογο για
τη διαµόρφωση ουσιαστικών µέτρων για το µέλλον του κλάδου
µας.

ΝΕΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ Γ.Κ.Ν. «ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ»

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ,
ΠΟΤΕ ΘΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ

Ο ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΣΕ Κ. ΑΧΑΪΑ
ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟ

Μόλις στις 17/4/2019 κατατέθηκε
και ψηφίστηκε εµβόλιµη σε αλλότριο νοµοσχέδιο τροπολογία, που
αφορά στη µελλοντική κατάρτιση
προγραµµάτων ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης εφηµερίδων.
Ο γενικός της χαρακτήρας, η κοινοβουλευτική µέθοδος που επιλέχθηκε για την προώθησή της και
κυρίως η έλλειψη διαλόγου, που
τουλάχιστον θα µπορούσε να αποσαφηνίσει τις κυβερνητικές προθέσεις, σε συνδυασµό µε την επίµονη διατήρηση όλων εκείνων των
επαχθών ρυθµίσεων που απειλούν
τον Τύπο, προκαλούν αναπόφευ-

κτα την αντίδραση του περιφερειακού Τύπου.
l ∆ιεκδικούµε γιατί οι ενέργειες
της ελληνικής κυβέρνησης απειλούν τον κλάδο µας µε κλείσιµο ή
συρρίκνωση σε βάρος της ενηµέρωσης των τοπικών κοινωνιών και
της τοπικής οικονοµίας.
l Υπερασπιζόµαστε την επιβίωση
και την προοπτική του περιφερειακού και τοπικού Τύπου, µε οδηγό
την αποκατάσταση της ισονοµίας και
της δικαιοσύνης.
l Προτάσσουµε τα αιτήµατά µας για
το µέλλον του περιφερειακού και
τοπικού Τύπου, την αναγνώριση
της διαφορετικότητάς του έναντι
του πανελλαδικού και τη λήψη µέτρων ενίσχυσης στο πλαίσιο των
πρακτικών που τηρούνται στις χώρες της Ευρώπης και όχι στην κρα-

ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ Ο Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

«Ο Πολακισµός είναι φασισµός»
ΣΕ ΨΗΦΟ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕΛ. 12

Το πρώτο
δοκιµαστικό
«ταξίδι» του
προαστιακού

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΟΥ ΚΕΡ∆ΗΘΗΚΕ
ΣΕΛ. 22