Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Καλούμε τις τοπικές κοινωνίες και τους θεσμούς της Πολιτείας, να
συνδράμουν στην υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων Τύπου, που
είναι σάρκα από την σάρκα τους, ο κύριος και βασικός φορέας μαζικής
επικοινωνίας και διαλόγου στην ελληνική περιφέρεια.

Τρίτη 7 Μαΐου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4876

Η ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΠΝΙΓΕΙ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ï ðåñéöåñåéáêüò Ôýðïò ôçò ÷þñáò áðåéëåßôáé
Περιφερειακός Τύπος
της χώρας απειλείται. Η
αύξηση της φορολογίας
και των ασφαλιστικών εισφορών
στον εκδοτικό κλάδο, πνίγουν
τις εφημερίδες, υποθηκεύουν
την αναγκαία μετάβαση των
επιχειρήσεων Τύπου στη νέα
εποχή, και σε συνδυασμό με τη
διαρκή κατάργηση, τα τελευταία
χρόνια, όποιων ρυθμίσεων
υπήρξαν υπέρ του, απειλούν την
υπόσταση όλων των
επιχειρήσεων περιφερειακού
Τύπου και την εργασία σ’ αυτές.
Οι Ενώσεις του περιφερειακού
και κλαδικού Τύπου (ΣΗΠΕΕΙΕΤ-ΕΔΙΠΤ) έχουν
επανειλημμένα και μέχρι και
πρόσφατα καταθέσει σειρά
προτάσεων για την υποστήριξη
του Τύπου και την εργασία σ’
αυτόν στην ελληνική
περιφέρεια.
Το υπουργείο Οικονομικών με
την από 23/1/2019 ανακοίνωσή
του, υποσχέθηκε μέτρα σε
εθνικό και τοπικό επίπεδο και
συνάμα διαβούλευση με τους
ενδιαφερόμενους για την τελική
τους μορφή.
Όλο αυτό το διάστημα, ο ΣΗΠΕ
και οι συνεργαζόμενες μ’ αυτόν
Ενώσεις, επέμειναν εις μάτην
στην ανάγκη να συναντηθούν με
τα συναρμόδια υπουργεία για τη

Ο

διαμόρφωση αυτών των μέτρων.
Μόλις στις 17/4/2019
κατατέθηκε και ψηφίστηκε
εμβόλιμη σε αλλότριο
νομοσχέδιο τροπολογία, που
αφορά στη μελλοντική
κατάρτιση προγραμμάτων
ενίσχυσης των επιχειρήσεων
έκδοσης εφημερίδων. Ο γενικός
της χαρακτήρας, η
κοινοβουλευτική μέθοδος που
επιλέχθηκε για την προώθησή
της και κυρίως η έλλειψη
διαλόγου, που τουλάχιστον θα
μπορούσε να αποσαφηνίσει τις
κυβερνητικές προθέσεις, σε
συνδυασμό με την επίμονη
διατήρηση όλων εκείνων των
επαχθών ρυθμίσεων που
απειλούν τον Τύπο, προκαλούν
αναπόφευκτα την αντίδραση
μας.
• Διεκδικούμε διότι οι ενέργειες
της ελληνικής κυβέρνησης
απειλούν τον κλάδο μας με
κλείσιμο ή συρρίκνωση σε βάρος
της ενημέρωσης των τοπικών
κοινωνιών και της τοπικής
οικονομίας.
• Υπερασπιζόμαστε την
επιβίωση και την προοπτική
του περιφερειακού και τοπικού
Τύπου, με οδηγό την
αποκατάσταση της ισονομίας
και της δικαιοσύνης.
• Προτάσσουμε τα αιτήματά μας

για το μέλλον του
περιφερειακού και τοπικού
Τύπου, την αναγνώριση της
διαφορετικότητάς του έναντι
του πανελλαδικού και τη λήψη
μέτρων ενίσχυσης στο πλαίσιο
των πρακτικών που τηρούνται
στις χώρες της Ευρώπης και όχι
στην κρατικοδίαιτη λογική που
δημιουργεί εξαρτήσεις και
ελεγχόμενη ενημέρωση.
• Καλούμε τις τοπικές κοινωνίες
και τους θεσμούς της Πολιτείας,
να συνδράμουν στην υποστήριξη
των τοπικών επιχειρήσεων
Τύπου, που είναι σάρκα από
την σάρκα τους, ο κύριος και
βασικός φορέας μαζικής
επικοινωνίας και διαλόγου στην
ελληνική περιφέρεια.
Είμαστε έτοιμοι να
παρουσιάσουμε ρεαλιστικές και
τεκμηριωμένες προτάσεις για
τον κλάδο μας, με βαθιά
πεποίθηση ότι οι συνθήκες
επιβάλλουν να διεκδικήσουμε
δυναμικά την προσοχή της
Πολιτείας και το διάλογο για τη
διαμόρφωση ουσιαστικών
μέτρων για το μέλλον του
Περιφερειακού, Τοπικού και
Κλαδικού Τύπου.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΣΗΠΕ)



Τελευταία νέα από την εφημερίδα