Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 8 PONIA
Τέλος εποχής
και επίσημα για τον ΠΑΣ
Τρίτη
ΝΕΟ!ΑΓΩΝΕΣ
Μαϊου 2019
Αρ. Φύλλου 6335
τώ ή 0,60€
EutAPETHMAAAMH
Ζογομάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466
fax: 265 10 37880 I e-mail: info@neoagonesgr 1 www.neo agones.gr
HIIKEVH TELIIPA ΣΤΑΤΙΑΝΝ ΝΑ
Το Πρωί ανακονώθηκε, το
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΟΙ ΣΥΝΑΥΑΣΜΟΊ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Υποφήφιοι για όλη
βράδυ ακυρώθηκε
καλεσμα σε avotn ομιλια του Πρω8unaupyoo και προδρου του ΣΥΡΙΖΑ
ANSn Tatnpa amo8υναν τα μέλη tns
εκλογκης εmtpong του ΣΥΡΙΖΑΠροοδευτικη Συμμαχια Νομο ΙωανΜια εκδηλωση nou τελικά δεν
μενει στην Aanva
ΣΕΛ. 6
Στόχος βανδάλων το
εκλογικό του Α. Νάτση
Το εκλογικό κέντpo mg δημοτικής
napataSng .navveva n°λιτες για
την Ανατροπη. pe unoynqio
Δήμαρχο loawwuv το Λάζαρο
Naton στοχΟΠΟησαν άγνωστοι
Χτες το Βράδυ npaBatvovas σε
ΣΕΛ. 8
Συνάντηση θωμά ΜΠ6pa
με ανθρώπους της Τανης
και του Πολιτισμού
Αφιερωμένη στον Πολιτ!apo nov n
ΠΟρεα Προς εις αυτοδιοικητικές
εκλογες του Mato, mv anola
διοργάνωσε η noodsn «Ενότητα
Πολιτών-Nga nawEva», με επικιφαλής τον an eprvo Apopxo και
εκ νέου υΠΟΨηφια
Την εικονα nou Eixe διαμορφω ει mprv m, elan n κατο8ean tuw unopn piothtuv στο nororelo για το Δημο
ΣΕΛ. 7
Η ε ο τωτικη φορο ο ικη και ασφαλιστικη επιβάρυνση ΠνιΥει τις εημερίδες
Ο Περιφερειακός Τύπος της χώρας απειλείται
Nopoa ethane με κααυστ4nan Οι Ενώσεις του nepe pepela co
Μόλις στις 17/4/2019 κατατέ. Κλοάμε tig toan1ς κον νες
κλεισιμο
ouppicv ση σε
δάλογο και ουίστικη uno- μενα και μεχρι και ηρόοφτα ηολογία, noud Ορά στη με -τon1κης οικονομίας.
s Tano tng
στικην εισφορών, στον αιδουκό κλάδο, nvh'ουντις εφημεριan του, unooxeanKe μέτρα σε και κυρίως naeyn&αλά ου, Προτάοοουμε τα dRdpatd μας
ε8νικό και τοκό ειιιεδο και nou τουλάχιστον 8a μΠΟρο0σε Yid to μέλλον του neopepeldριωμενες lpotdaeg για τον
κλαδο μας με Baad nenoBnon
ότι οι συν Ακες ΕΕ αλλον να
αναγνώριση thS δι4opetildδιεκδικήσουμε &raid tnv
Sav untp του, aneAodvtnv στην ανάγκη να συναν!8odv tnvavt paan μας
xapeg tng Ευρώης και όχι ουσιαστικών μέτρων για to
Tunou και
για tn&apopquon auc ντων,
μέτρων.
ελληνικής
κυβέρνησης
δημιουργεί e aprnoeg και ελΕΥ
Toninoa και
άδικο Tunou.
σεων nee epela co
aneAoav τον κλάδο μας με χόμενη ενημέρωση.