Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Κυριακής
[email protected]: EYAr r EA ΟΣ ΑΕΧΑΣ. Tpoprio: Π1cot,pa 12. 43100 Kapait c 2 4
Τηλ.: 24410 40770 , Fax: 24410 76746 . E-mail: olemasGL tenet.gr
Νομοθετικό |
όψει εκλονον
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΡΠΟΣ
capakostas6 gmal.com6977549441
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
EA 9-10
043 1622
Κόγια Ιωάννη Σοφία
ΝΕΞΑΡΤΗΤ
7427125
ΝΑΣΙΩΚΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Λιούτας Ευάγγελος
TnA:0948005
377 017
ΕΝισκεφθείτε την Νη:κτρον κά φημερίδα "ας Kaongepiv6 στο: www.epikalrotIta.Info

Τελευταία νέα από την εφημερίδα