Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

6

ΜΑΪΟΥ
2019

Χρόνος 47ος / Αριθµ. φύλλου 2488

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ ΓΡΑΨΕΙ ΠΡΩΤΗ Η «Γ»

NEKTAΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ:
ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΟΜΑ∆Α

«Καληνύχτα
µιζέρια, καληµέρα
∆υτική Ελλάδα!»
ΣΕΛ. 2

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

«∆ύναµή µας
ο προοδευτικός
κόσµος»
ΣΕΛ. 3

Στο κλειστό της Ε.Α.Π.
η οµιλία Μητσοτάκη
ΣΕΛ. 47

Οι ρυθµίσεις

άρον-άρον στη Βουλή
ΑΠΕΛΠΙ∆Α ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

Τι περιλαµβάνει το νοµοσχέδιο
για τις 120 δόσεις σε εφορία,
ταµεία, δήµους που αναµένεται
να κατατεθεί σήµερα
ΣΕΛ. 12

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ:

«Μήνυµα
συσπείρωσης
και σύµπνοιας»
ΣΕΛ. 5

ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΙΑ∆ΑΡΕΣΗΣ

Στη «µάχη»
µε το
«σπιράλ»
ΣΕΛ. 47

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΤΗΣ Ν.∆. ΜΑΝ.
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΣΤΗ «Γ»

«Σε δύσκολο
σταυροδρόµι
η Ε.Ε.
ΣΕΛ. 21

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ
ΟΙ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

Στην τελική
ευθεία για
τις κάλπες
ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ∆ΗΜΟ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΕΛ. 4, 7-11

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗ

«Σου συνιστώ
να κατεβάσεις
τις αφίσες
σου»
ΣΕΛ. 5