Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΤΙΚΑ ΖΑΜΑΤΟ Mar
Αρ. Φύλλου: 2085
ΤΙΜΗ:0,50 ευρώ
ΧΡΟΝΟΣΑ60,
Aa oa
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΪΟΥ 2019
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλοακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Το «καθημερινό» Μεσολόγγι
και η ποιότητα ζωής των κατοίκων του
Μπήκε μπροστά
Οι Εξοδίτες
συνεχίζουν την
πορεία τους προς την
Ελευθερία
ν όψει των προσεχών δημοτικών
από τη λειτουργικότητα, ακόμη μια
παραμετρος ερχεται να προστεθειστο
εγχείρημα της δημοτικήςαρχήςπου εν
τέλειστέφθηκε με επιτυχία,Αφοράτην
εξοικονόμηση πολυτιμ νοικονομικων
πόρων του Δήμου, ο
Αλλά και ο τομέας της καθαριότητας
υπηρξε ένα από τα πρώτα «στοιχη
ματα» της δημοτικής αρχής. Και η
επιδίωξη αυτή, 4 Χρόνια μετά έχει
εκπληρωθει στο μεγαλυτερο βαθμό
της. Εδώ θα πρέπει να τονισθεί πως
η δημοτική αρχή του Νίκο
Καραπάνου τόλμησε να
βήματα μπρο
στά-ακόμη και ρήξεις όπου
κλογων και στα πλαισια του
δημοσιογραφικού ρεπορτάζ των «Μεσολογγίτικων Χρονικών», παρά τις
παραλε εις τα λάθη και την όποια
αβελτηρία της Δημοτικής Αρχής, θα
Μια άκρως εντυπωσιακή έκθεση
στο Ιστορικό Μουσείο της
« εοδου» που δεν πρεπει να
Σελίδα8
ατά το
Πρωτοβουλία του Ιαποτελούσ
μη διακρίνουμε και καταγρά
ψουμε τα θετικά στοιχεία και
Δήμου Ιεράς Πόλεως
Μεσολογγίου για
δημιουργία Ενεργειακής |
Κοινότητας
ς της Δημοτικής
Αρχής που διεκδικείξανα την le
ψήφο μας.
πλέον βασικά
συνδυασμών. Η συντονισμέ
νη και τακτικη (ακομη και τα
σαββατοκύριακα) αποκομιδή
καθημερινότητα τ
των, ειναι η συναλλαγή τους
το 2016 κατακερματισμένες
κές υπηρεσιες σημερα βρισκονται
των απορριμμάτων κρατά | θέματα υγείας
αθαρη, ενώ η τοποθέτηση υπόγειων κάδω
σε κεντρικά και περιφερειακά σημεια
Αγχος και αγένεια
TpadDE1 n: Αθηνα Στεφανατου
Σελίδα 2 | σε διάφορα κτήρια δημοτι
παρελθόνησαν απαραιτητοι για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών όπως
για αράδειγμα τα ενοικια η ο συντη
ρήσεις των κτηρίων που στέγαζαν τις
δημοτικές υπηρεσίες.
Στο ίδιο κτήριο, στεγάζονται όπως είναι
γνωστό κ
αντιδημάρχων
Διάνοιξη Διαύλου
Μεσολογγίου: Προχωρά
με γρήγορους ρυθμού
συγκεντρωμένες σε έναν χώρο. Το
(Δικαστήρια-Αρχαιολογικό Μουσε
δι μεγα στεγάει το Δημαρχειο
ι όλη τη διοικητική δομή του Δήμου
Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου προσφέροντας στους πολίτες τη δυνατότητα
της άμεσης εξυπηρέτησης και της
δημοτικό παρκινγκ στορικό κέντρο
πλατεία Συνοικισμού) θα βελτιώσει
πολύ σημαντικά την αισθητική εικόνα,
διαφυλάττοντας ταυτόχρονα τη δημό
Καθαρό νερό
για το Αιτωλικό
γραφεία Δημάρχου κι
σια υγεία ειδικά τ
κολότερης πρόσβασης. Πέρα όμως
Συνέχεια σελίδα 5
n. Σκαρμούτσος: «Οι συνεργασίες θα είναι μετεκλογικές
σε προγραμματικό επίπεδο και θα βασίζονται σε αρχές»
ραγματοποιήθηκαν την Τρίτη
χωρίς μεγάλο κόστος. Στο μακροπρό1, κατοχυρώνει για πρώτη φορά, το
30/4/2019, παρουσία πολλών θεσμο, περιλαμβάνονται τα μεγάλα πάγιο αίτημα όλου του δημοκρατικ
δημοτών, τα εγκαίνια του εκλογικού αναπτυξιακά έργα και τα έργααναδιάρ- προοδευτικού κόσμου, για απλή και
κέντρου του συνδυασμού «Συμμαχίαγα θρωσης της πρωτογενούς παραγωγής, άδολη αναλογική, που μαζί με την
μας » |
Συνέντευξη με τον
υποψήφιο Περιφερειακό
Χάρη Καραπάνο
ανεξαρτησία των ψηφοδελτίων των
τικών κοινοτήτων, από το κεντρικό
ψηφοδέλτιο του Δήμου, δημιουργούν
Παντελή Σκαρμούτσου
λίδα 3
Δήμαρχος αναφέρθηκε στο νέο
Είμαστε μόνο για
αναπλάσεις
τοπική αυτοδιοίκηση με τον νέο νόμο
«Κλεισθένης Ι», την εφαρμογή της
απλής αναλογικής, την ανάγκη για
συνεργασιες, οι οποιες οπως τονισε θα
την νέα κατάσταση που διαμορφώνεται
με σύνεση και ευθύνη.
Καλούμαστε όλοι, να ξεχάσουμε τις
απόλυτες πλειοψηφίες που δεν έδωσαν καμία αναπτυξιακή πνοή στον Δήμο
αι μετεκλογικές σε προγραμματικό
πίπεδο και θα βασίζονται σε αρχές. Στο
αζόμαστε όλοι μαζί για να αλλάξουμε
προοπτική και να ξεκινήσουμε πορεια
προς την ανάπτυξη, τις βιώσιμες θέλίδα 5
και την κοινωνική δικαιοσύνη
Αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα
ΗΒουλή των Ελλήνων
ε δυο σπουδαίες
εκδηλώσεις συμμετείχε
στις εορτές Εξόδου 2019
δυο σκέλη. Το βραχυπρόθεσμο και το
μακροπρόθεσμο. Στο βραχυπρόθεσμο.
περιλαμβάνονται ταάμεσα προβλήματα
της καθημερινότητας, η επίλυση των
σεις εργασιας και την προστασ
που έχει ανάγκη ο Δήμος.
Αναλυτικά τα κύρια σημεία της ομιλίας
του κ Σαρμούτσου ήταν τα εξής
«Συνδημότισσες και συνδημότες, φίλες
και φίλοι. Ο νέος νόμος, Κλεισθένης
Δυστυχώς η πενταετής θητεία της
σημερινήςΔημοτικής Αρχης στιγματ
στηκε από την πλήρη αδιαφορία της για
το Δήμο, από τις συνεχείς αναθέσεις
ΟΧΙ στη μιζέρια
οποίων μπορεί να γίνει γρήγορα και
Συνέχεια σελίδα 6
Αγαπητοί αναγνώστες, σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησε «στέγη»
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση
www.mxronika.blogspot.gr
Του Αθαν. Σπυρόπουλου