Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορειο Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Σάββατο 04/06/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 270-Αρ Φύλλου: 7097
27 χρόνια
Με θεσμούς και SSM
11 θα συζητησουν οι ΤραπεςΤες
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
1,4 εκαΤ. οφειλέτε προς τον ΕΦΚΑ και Το ΕΤΕΑΠ
31/12/2016
Τα Ψιλά γράμματα της νέας
Μενόμμα
ρύθμισης οφειλών Προς τα Ταμεία
εκλεμμένο
οικητικο συμβουλιο
EE E.
Όλα τα κρυφα σημεία και οιθανές Παγίδες της Πλέον ευνοϊκής
ρύθμισης οφειλύ. Για Ποιους μειώνονται και ο αρχικές οφειλές.
Πως διαμορφώνεται η κατώτατη εισφορά. Τι θα γίνει με όσους
βρίσκονται ένα βήμα nprV Τη σύνταξη. Πότε χάνεται η ρύθμιση
>>( 2η
pin0u 1,4 εκαΤ. Οφειλέτες
προςτον ΕΦΚΑ και ΤΟ ΕΤΕΑΠ
on°τελούν Τους εν ουνάμει Εγκρίθηκε δαπάνη 16,5 εκατ. ευρώ για τη
ωφελούμενους Της νέας
υαναμενόμενης ρύθμισης Ρ
χρεων Του υΠΟυργειου
Εργασίας μιας από Τις Πλέον
ε νοκες ρυθμισες ουε uv | κηνώσε navoi&urr nou Εχουν δικα μα συμμετοχής στο Τομανης Επικουρικης Ασφολισης Re Eqpncs pour
λοξενία Παιδιών σε κατασκηνώσεις
τη δύθοη συνολικού nooou 16.489.228 DUp0 για την κάλΠαράλληλο, με ξεχωριστή υηουργκή ano poor-ryperr η
κατασκην mKO ηρόγραμμα του Er ίου Φορέα Koru"κής
Αοράλκης (ΕΟΚΑ) θερνής nspooou ΕΤους 2019, srexpVE
ο υφυπουργός Κονωνικής ΑΟφάλισής Τάσος n6Tpon0υλος
(PUT), με απόφαση η onolo avopTnonKE στη «Διαύγεια»,
Ταμοου Επικουρικής Αοφάλισης και Εφαηοξ Παροχών
CETEAEm nou έχουν δικαίωμα napaespopou, as δευτικές
ηαδιές κατασκηνώσος, κατά Τη θερινή ηεροδο τους
2019.
>>( 3η
πρόταση της ΝΔ για το
ΕκτόςΒΕ
αδρανών υλικών, Πρόεδρο Τον avn- upyao Εργασίας
Πρόεδρο Αναστά ο συστάθηκε ειδική
κτος" και με τη
"Βούλα. Του ΣτΕ Ba Το ΣΤΕ έκρινε στη Χημικήβι
παραμείνουν ουγκε- συνταγματική και ηχανια, κ.α. Που Γκότση
κριμένες ειδικότητες νόμμ την επίμαχη τουσαν να ακυρ- εισηγήτρια
noUE]χαν εξαιρεθ®
(σ.σ. υαλουργοί,
εργαζόμενοι στη
Τσιμεντοβιομηχανία
κ.ο.) από Την υπα.
γωγή τους στα στην υαλουργία, Epracias
υπουργική αποφοση και angppl Ψε ς
Προσφυγες μοσπονδιών και ΣωμαΤΕΟ εργαζομένων
ωθε η υπ' αριθμ
Φ 1 0 2 2 1 / O I K ,
26816/929/30.11.2
011 οπόΡασητου
υ Π ο υ ρ Y o u
σει με καθορισμένα
κριτήρια για την
unaYcayneponov
και ειδικοτήτων και
χώρων ργασίας
στα βαρέα και
av6Uyierva enayve
συμβουλο Παρασ.
KEun Μηραιμη, με
Τεσσερις ano pacer
Της (508-511/2019)
oneppupav ως aB&
σιμες ολες Τις amσας ακύρωσης Των
Σωματείων
σημανοντας μΕΤου
άλλων om στο uno.
ΑναΤαραξεις
Απόνερα από την καθήλωση
Των Boeing MAX στον
ελληνικό τουρισμό
σειρα
επαγγελματων
να επαγγέλματα , με
ΟΠΟΡαση Του uno.
υργού Εργαοος.
ηχανία
διακίνηση
του, στα λατομεία
ΗΕπταμελής ουνθεσης Του Α' Τμήμα.
Τος του ΣτΕ, με
AuaTO
Το μενεπιCreated by Universal Document Converter