Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 04.05.2019
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Ομοσπονδια ή Τράπεζα των ΗΠΑ ((Fed)
Αμετάβλητα τα επιτόκια, αντιστέκεται παρά τις προτροπές Τραμπ
Βοωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης(ESM)
Την που η Ελλάδα ετοιμάζεται για την επόμενη έξοδό της στις αγορές
ομολόγων, ελπ ει να προσελκύσει περισσότερους επενδυτές μαχρατρόθεσιου ορίζοντα χου παραδοσιακούς δυαχειριστές κε pcu cuow, παρά hedge funds
(ταμεία ανυστάθμισης κνδύνου) που ήταν οι βασικοί σγοραστές ελληνιχού
xocuxoύ χρέους τα τελευταία χρόνια, σημειώνει το Reuters σε ανάλυσή του.
Moody's: «Οετικό πιστω
τικό γεγονός» το πλαίσιο
προστασίας της α,
Θετικό τοτ τικό
χαρακτηρίζει ο oixos
αξιολόγησης Moody's το
πλαCσιο προστασίας της α
χατοκυας.
γεγονός
Από τότε που εξr λθε του τρίτου μνημονίου, το καλοκαίρι του
2018, η Ελλάδα TQ°σταθεί να αΡήσει πίσω της τα εννέα χρονια
της κρίσης. Πον ατό λίγες ημέρες υπέβαλε επίσημο αίτημα στον
Euge ταϊκό Μηχανισμό Στήριξης(ESM) για την ποο ρη οποπληρομη υψηλ τοκον χρεους υ ον 3,7δισ ευρα, πουσφει ειστο
Διεθνές Νομισμαακό Ταμείο ανα xaB1στώντας τα αχριβάδάνεια
του ΔΝΤ με φθηνότερο, μέσω αγορών δανεισμό.
00h05 αξιολόγησης αναμέ
ει πως με τον νόμο που τέθηκε
σε εφαρμογή στα τέλη του
Απολη, διασφαλίζεται πιο
απλή, αυτοματοποιημένη διαδικασία αιτήσεων για την
προστασία της πράτης
κατοικίας. Την ίδια ώρα προσφέρεται μεγαλύτερη διαφάνεια για την αντιμετώπιση των
Φορολογικές δηλώσεις:
Για ποιους ετοιμάζει
Παράλληλα, ποοουθεται στο άρθρο, η Ελλάδα πούλησε δύο νέα
ομόλογα τον Ιανουάριο και τον Μάρυο και σχεδιάζει να επανελθει στην αγορά έως τον Ιούνιο.
εξυπηρετούμενων
«Ο νόμος επιτρέπει πιο αποτελεσματική αντιμετοπιση
των στρατηγικά καχοχληοωτών, περιορίζει τη γραφειοοατία και βελτιώ νει το συνολικό πλαίσιο για τις κατασχε
σεις» σημειώνεται στο σχετικό σημευομα της Moody's
που συνε
αυτή θα διαδοαματίσει επίσης
καθοριστικό ρόλο στις μελλοντικές τιτλοποιήσεις κόκκι
Ακίνητα: Ερχονται άγουα
χαράτσια με τις νεες
αντικειμενικες
Αντιμέτοποι με σοβαρές κυούσεις θα βρεθούν
όσοι <<ξεχάσουν» φέτος να υποβάλλουν τις φορο
ογιχές τους δηλώσεις σας προκαθορισμένες ημε.
ρομηνίες.
: «Η εξελιξη
Στα ψη εκτοξεύονται οι θα%αταγραφε(ncu στις τιμές
αντ ixeuievinec αξίες τον τον ακινήτων σε νηουοπΧές
ακινήτων σε περιοχές με πε&ιοχες όπου εμφανίζουν
νΨηλή ζήτηση αλλά nugag ντονη τουριστοιή δραστηρι.
λόγω της μόδας του Airbnb.
Στελέχη της κτηματαγοράς Τα βάρη θα σηχώσουν εκ
Εκτιμούν ότι οι νέες τιμές νέου οι αποκαλούμενες
ζώνες ποοκειται να αλλά- "μεσαίες» περιοχές, όπως
ξουν edqHd τον χάρτη της έγινε το 2018, ενώ στο υποΗ εφορία πρόκειται να εξαπολύσει φοροεπίθεση
για να βάλει στα ταμεία της όσο τον δυνατόν περ
άσότερά έσοδα. Έτο, θα υπενθυμίζει με e-mail
και τηλεφων χές κλήσεις η εφορία θα υπενθυμίζει
στους «ξεχασιάρηδες» φορολογούμενους να νο
βάλλουν τις δηλώσεις τους καθώς χαι να
πληρώσουν εμπρόθεσμα τις δόσεις τους
ενισχ σει το βάθος των δεδομένων, που είναι διαθεσιμα
ότητα.
ανάκτηση εγγυήσεων»
Πάντως ο Οχος Moody's υποΥράμμιζει πως η on line πλατφόρμα δεν είναι αχόμη πλήρ.
ως λειτουργική, κάτι που αναμένεται να συμβεί το ποο.
σεχές διάστημα.
υργείο Οιχονομικών τρίβουν
τα χέρια τους βλέποντας την
«ex?ηξη» των εμποριχών
τιμών σε περιοχές και ζώνες
όπου η στρέβλωση του
Airbnb βγάζει μάτι.
Στις περιοχές που επ
η μόδα της Airbnb εοτιμάται
ότι θα υπάρ ουν αυ ήσεις
άκόμη χαι πάνω απο 20%
στις τιμές ζώνης ενώ άνοδος
Created by Universal Document Converter