Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
στα μέτρα για το χρεος
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Illa
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων-Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Emailolkonomiki1999 gmail.com ΕΤΟΣ2
ΑΘΗΝΑ; Email: oikonomiki [email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΦ. 5467 Σάββατο 04.05.2019
. Τμήη p.0,50 E
ή Email: [email protected]
απα 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ονοιας
Τηλ:210-3304587 FAX :210-3304605
>>> Tel.
ελληνικό αίτημα
Ουραγός η Ελλάδα
στην τηλεργασία
Ως τη Δευτέρα
στη Βουλή οι 120 δόσεις
αποπληρωμή
από την Euporea-κή πλευρά
μφωνα με πληροφορίες, η
κυβέρνηση Χατέθεσε σήμερο,
Workin Group to airημα Ya
ατοπλήρο μή του 40% του
δανείου ΔΝΤ. Καμία χώραμέλος δev fiyeee ενστάσεις
Κατά τον σχε
ατού αυτού θα ολοκληροθεί
μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Πράοει
δανείου, ύψους 3,7 &n spoO με
επιτόκιο 5,13%, c poou τα
δόντια που λήγουν το 2019 χα το
Οικονομ xcov
Ενολείδης Τσακαλώτος έθεσε το
Κουστίν
τος του Ταμείου Πολ Τόμσεν
κατά τη συνάντηση που είχαν
Εν τω μεταξύ, ην
EFSF έλαβαν σήμερα μέτρα για
έχει «επενουτιχη αλλεΟΥια»
Ευμβουλίου το Δυυθυντών του
Προγρά μα
συνιστά
ταραδογή τη αποτυχίας της
Ιανουαρίου-17louviu 2018,μα ! Κυβέρνησης να επιτύχει
την«etitpo vom» tou e toxic u uu ηλή χοι διατηρησιμη ceve
πτυξη καί να TQ00ελουσει
επενδύσεις, που θα οδηγή17 lou. | σουν ση δημιουργία πολλών
PO cov θεσεο ο το χ kησης», τον ζει ο αμοδι %
Νέας Δημουσχετική αναχ0woon,
Μεταρουθμίσεων
Εθνικό
η Κυβέρνηση-το 2018,αλλά
μειώθη20 αν ετησίας 20ατά 12%.
Αχόμη χειρότερα, η αύξηση
Τουείχε προβλεφθεί για το
2019, ψαλιδίζετουχατά το 1/3
2ccu "μεταταθετα'' για το 2020.
ασίστηχε να ezirea pouv στην
Ελλάδα 103 ewat. Eugo) του
πλήροσε η χώρα την περίοδο 1
Ευθυγραμμισμένες με το «τάνω όριο» τον προβ
λε εων του Συμβουλυον, οι εκτιμησεις του υπ
Ουκονομικων στο Πρόγραμμα Σταθερότητας
2019-2022. Πού εντοπίζοντου οι διαφοροποιήσεις.
Δημο uovouwo ooo 1,14 δισ ευρω βλεπει για
φετος το ΥΠΟΙΚ
δανείων που έλα
Παράλληλα ατοφασίστηχε ότι
Αυτό ενου το αποτέλεσμα τς
συνειδητη πολιτ της το να Ο
ειαστον υπεοπλεονασμάτ ον
και της "επενδυτικής αλλεΟγίας, της σημερινής Κυβέρνησης.
vio-201δχα 17 Ιουν ου 2019 θα
ue el ro09 to 2%ngeEL
τομ σης του. Teele elou, το
κανονικά για ουγΧΕΧρυμένα
δάνΕια του EFSR Αυτό θα πΟοτομεάοης
ατος Χρήστος Σταϊκούρας.
αποδεχτών
OQGov
δος) για το 2019-20.
Απαιτείται,
Εντός
συνεπος,
226 ΕΧατομμυ?ww ευρά Το νο που υπεβα ε η ιδια η οχονουν α αποτελεσματική μιχό Συμβουλο ποοιστοταιο Οπως σημευο εται παραλληλα
ouvokwo όφελος από τις δυο
cu xovcvm δίχα, Μία ως Π. Κορλι ας o r.) τις οι εκτιμήσεις του ΥΠΟΙΚ είναι
τουηκή που θα στηρίζεται μακροοικονομικές προβλέψεις ευθυγραμμισμένες με το «πάνω
9 e o o
Ka ep ηση στην Ε.goot in
του Προγράμματος Στοθεράτ- OQlo» των ποοβλεψεων του
ητας 2019-2022. Στη γνάμη που
Συμβουλίου YLOI φΕτος και το
Παράλληλα ο ESM,
υργώ τας ως τζέντηςγια τα
υλοποηση μετα00
2019, ev6 ου στην περίοδο υθμίσεωνκαιτην ενίσχυση της
| μέχρι to 2022, η ανάπτυξη QEvστότητας στην Οα μαακή
uno ομα Αυτ την πολιτακή
επόμενη
Κυβέρνηση της Νέας Δημο or
ε οοείται ποος τα xccoo για το
τει επίσης τας είναι εν πολλοίς
ευθυγραμμισμένες με αυτές της
Κομισιόν και άλλων θεσμών
(ΑΝΤ, ΟΟΣΑ, Τοάτεία Ελλάολλά επ τεύξμμες τό σνγκεκουμένες συνθήκες. Η δε μετρίαση
της ανάκαμψης μετά το 2020
θεωρείται πιο ευλογοφανής.
από τα κέρδη των ομολόγων
SMPANE , τα οποία αντιatowoúv ae 644,42 eort evga H
απόφαση ακολουθεί το σχετο
πράσινο φως από το EwG στις 26
Arguiou
αναμνεται να είναι ανα4wa.
"οι επενδύσεις όχι μόνο δεν
Created by Universal Document Converter