Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

4

ΜΑΪΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5127

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΝΕΑ ΕΦΙΑΛΤΙΚΑ ΗΧΗΤΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ

ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΑΠΟ
ΠΥΡΓΚΑΓΙΑ ΣΤΗ ΒΙ.ΠΕ.

Στις φλόγες
κολώνες
της ∆ΕΗ
ΣΕΛ. 7

ΤΗΝ ∆ΕΥΤΕΡΑ
∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

Προαστιακός:
«Σφυρίζει»
µέχρι την
Κάτω Αχαΐα

«Έχει νεκρούς, αλλά
δεν τους ανακοινώνουν»
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ Ο ΚΥΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΣΕΛ. 13

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ «ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΙΑΖΟΥΝ» ΤΟΥΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

Τα «αγκάθια»

για τους Παράκτιους

ΣΕΛ. 11

ΝΕΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ∆ΕΜΑ
ΣΕΛ. 5

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΑΙ Ο Γ. ΜΟΛΦΕΤΑΣ

«Τρίποντο»
από τον
Αλεξόπουλο

Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΦΕΖΑΣ

Εκπρόσωπος Τύπου
της παράταξης Παπαδηµάτου

ΣΕΛ. 24

ΣΕΛ. 48

ΑΧΑΪΑ: ΘΛΙΨΗ ΓΙΑ 79ΧΡΟΝΟ

Το 5ο θύµα
από ανατροπή
τρακτέρ
ΣΕΛ. 7

ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΙΣΤΟΙ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΟΥΧΟ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

Με δάκρυα, δέος και ευλάβεια
ΣΕΛ. 9