Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ!
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΊΟΥ 2019. Αρ. φύλλου 8626. Ετος. 300,0.30 ΕΥΡΩ-D ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4, 67100 ΞΑΝΘΗ D 2541021717
ΚΩΔ. ΕΛΤΑ 1858
ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
για την Ελλάδα των Πολλών
για την ΕυρωΠη των A0ων
Σοβαρές αταγγελίες για βία
σε πρόσφυγες από περιπόλους
ενόπλων στον Έβρο
ΔΕΥΤΕΡΑ
19:00
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
για παράνομες επαναπροωθήσεις, χρήση
βίας, ακόμα και βασανιτηρίων στην περιοχή
του Έβρου εις βάρος
ατομων, που προσπαθούν να περάσουν τα
συνορα προς το ευρωπαϊκό έδαφος διατυπα)Πρόσβαση στο Άσυλο"
νωσεων "πιουπέμπουν σε
ένα oeravu μενο σχεδιο, η
εφαΟμογή του οποιου επιτο πει αν δεν προτρέπει
παράνομες σ' μπεριφορές
Σύμφωνα μάλιστα με όσα
καταγράφονται στην έοθε
ση του Ελληνικού Συμβουλου για τοις Προσφυγες,
της ΑΡΣΙΣ ου της HumanRights360, που δημοσιεύ
τηκε προφατα, οι περι
πολοι ενόπλων με ή χωρίς
αστυνομικές και στρατιω
τικές στολές, μάσκες
κουκούλες που μιλούν
εκτος απο τα εwmrxa xa1
κατά περιπτωση και να το ποια σωματα ενεργούν
υποδηματον, αφαΈση ή στα σύνορά για την αποκαταστα)οφή ΧΙνητον ηλε. τροπή παράτυπων εισόφώνων (για να μην κατα δων. Επισης, αν υπάe2eu
γράφεται η παράνομη δρά πλαίσιο συγκεχριμένων
ση), μεταφοΟί σε εγκατα- εντολύν για την περιπτωση
λειμμένες αποθήκες που εντοπισμού, σύλληψης και
χοησιμεύουν ως άτυπα μεταχείρισης των παράτυ.
Χράτητ ela χωρίς τροφή πα εισερχόμενο ν και έλεγ
και νερό και χο ηση φου- χος για τον Ούπο εφαομο
οκωτών για την επαναπρο- γής του από τις περίπό
ώθηση στην Τουρκια πα- λους. Ακολουθος, αν
ραπέμπουν σε εκτέλεση υπορχει ποχρέωση κατα
συγκεκριμένων οδηγιών γραφής των περιπόλων
και εντολών, που εφορμό. που ενεργούν κατά μήκος
ονται επιλεκτικά σε εφαρ. του Εβοουχαιυποχρεωτι
μογη προαποφασισμενου χη αναφορα σχετικα με
σχεδίου που περιλαμβάνει την πορεία που ακολουκαι τη στη χάλυψη-και κα- θούν καθώς και τις ενέρτά συνέπεια νομιμοποίηση. γειές τους. Και, τέλος, αν
των εγκληματικών μεθό ελεγχεται από την εκάστο
ουν που χοησιμοποιούνται τε προϊσταμένη αρχή η νοΤην συνυπογράφουν οι
οργανώσεις ΑΡΣΙΣ, Δίριξης Προσφύγιον & Με
ταναστών, Ελληνικό Πα
ιο των Συμφωνιων του ΕλσίνΧ, Ελληνι
κό Φόρουμ Προσφύγων,
Κίνηση για τα Ανθρ στινα
eατηρητηρι
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Δικαιοματα Αλληλεγγύη
στους Πρόσφυγες Σάμος
Κόσμος χορίς Πολεμους
και Βία, ΛΑΘΡΑ -Επι
τροπή Αλληλεγγύης στους
[ρόσφυγες Χίου Ρ RAKSIS, Πρωτοβουλια για τα
Δικαιώματα των Κρατουη ομιλια Μητσοτακη στην Καβάλα
στο Δημοτικό Αθλητικό
Κέντ00 Καλαμίτσας
Η Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή Νέας Δημοκρατίας Ξάνθης, σας ενημε
ρώνει ότι ο Πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας Κυριά
ως Μητσοτάχης θα μιλήσει
άλλη ευρωπαϊκή γλωσσα
(συχνά αναφερόμενη η
γευμανική), που δρουν με
επιδεικτική βαρβαρότητα
αχόμα 2ου μποοοτά σε
XQd παιδιά και οικογένειες, βια και καχοποιησεις,
aga4e0η ποοοοοτι ων ει
δών και χ ηματ n ρούχων
μένων και Υποστήριξη
Προσφύγων στο Αιγαίο
"Ο συστηματικός τρό
οι ομοιότητες της
καχομεταχείρισης", που
τοοκύπτουν από μαρτυΟες, σύμα ονα με την xo1
νή αναχοίνωση των οργα
μιτος
κατ' αυτές".
μιμοτητα των ενεργ
την Κυριακή 5 Μαΐου 201
Οι ορ ανωσεις ητούν
από τις αρχές να δώσουν
απαντησεις, κατ αρχάς για
αυτων των περυπολων και
η τήρηση των υποχρεώσε
ων που επι αλει το διεθνές
καιο για την προστασία
Kt1 ώρα 6:30 μμ, στο Δημοτικό Αθλητικό Kéreo Καλαμυτσας Αλεξάνδρα Δημογλου Θάλασσα Μαρμαρά &
Teveon, 45) στην Καβάλα.
ΕΝΤΟΘΡΑΚΙ
Ο Πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ξάνθης
Μιχάλης Πατεράκης
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
ΜΑΝΙΑ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΤΗΚΟΕΜΑΣ
ΔΑΦΝΩΝΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 67062
ΤΗΛ. 25420 22559 | FAX: 25420 22564
ΚΙΝ: 697 768 2334
email: [email protected] | www.eufnik.gr
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ-ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ
25410 27747-25547-76958
Κιν: 6972 178022
Δαγκλή 80-Ξάνθη
FAN TENCATE
Εισαγωγές-Εμπόριο
Δομικά Υλικά
Πλακάκια-Είδη Υγιεινής-Ξυλεία
ofer NY

Τελευταία νέα από την εφημερίδα