Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
wP κωδικός: 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
nou ayaná
τον τόπο του
να δυσαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτητης Εκδοτης .Διευθυν ης ΒΑΣ ΖΕΡΒΑ Ε ος 450 . Αρ φύλλου 11465 Τιμη 0,00 ευρω Παρασκευη 3 Maiou 2019
ΤΟ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΥΝ
λλάδα . Στην Kumpoma. Και οπρόεδρος της συγκεκριμένος υ- νηγιαοοαβαράνουν
Κύπρος, ραιτήθιμα υιουρ. Δημοκρατίας Νίκος ιουργός, αν και onue ourYKeKpupévous aπαράλλη- γός Δικαιοσύνης Ιω. Ανοοταοιάδης tKave U110στήριξε στην δή- ξιωματικούς της aλες Kmna- νάς Νικολάου για αμέσως δεκτή την λωση του,bePx6με. στυνομίας, είναι η
ντελώς ασύμβατες την υ όθεση του Ka- nap0ίτηση του.
ιστορίες Πολιτικής τά ouPP0ήν δολοφό. Ο λόγος για τον ο- μεγάρου,δεν Ka- σία
ευαισθησίας και νου, nou ομολόγησε noio napa.τήθηκε ο μία npoouamcftvednoliucisavaden τη ναικών και δύο a. Σωματεία,
σίας και ΧονδροΠΖ- Υυναικών και δύο α
ρα ει ο
r.IL ΜΑΖΕΑΒΕΤΑΣΙ
Σωματεια, Συ ονοι και ΕΚΠροσωΠΟι ρναν σεων
Τίμησαν την Εργατική Πρωτομαγιά
νήλικων κοριτσιών.
Αυτό Που θα
άθελα να προσπαθήσω στην Ευρο Βουλή
Σε συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο
Είναι να αναδείξουμε
τα Πολιτιστικά τοπόσημα
Ήταν n anavmoa ms B. φλέσσα σε ερώτηση της Τ.Φ.
Την Εργατική
Πρωτομαγια upnουν την Ττάρτη το
trK Τετάptnc, n uno.mpea
novus
οη στο Εργατικό
ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ
Η T.Φ., οι
και.ο, συν εργαζόμενοι
συνερνάτες της,
σας εύχονται
Οιφοα και Tuno, unooer καν να ownnoouv
anoooon
της ΛΑΜ σεμια ομοenllgatnoov o'no ..
ASNOM
(14-16/4/45),
στ6Mon
της ASNOM, στα
σος 23/11/46 ο με npueunoupyd τον
Χριστός Ανέστη
και Χρόνια Πολλά!
1946 τα στελέχη nou κονοβού io.