Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolh
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου Έτος ιδρύσεως 1932
|&ρυπής ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ Ι Ηλεκτρονική έκδοση: wwwanatolcom 1 Δευθυντής ΠΟΛΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ |
Το Σαββάτο-r φιέστα TOUAOAN
3ος αγωνας-Ορειν0ufo ρομου.στην κριτσα
Συνεχίζεται η αγωνιστική-δράση-στοστβ0
ΑΤαλλά όχι για TOUG
Τελικά δεν έκοψε κορδέλες
Σελίδα 3 | 0 Πρωθυπουργός επισκέφθηκε έργα του ΒΟΑΚ και του Αποσελέμη
Ο Βαγγέλης
Μεϊμαράκης μιλάει
.Σήμερα παραδίδεται η
γέφυρα Χαμεζίου
Ικανένα έκανε εγκαίν κενα
είχε δοθεί η εντύπωση a
ρακτήρα επίσημων τελε.
φθηκε τοδρουΑΚ Πάνω
από τη Χερσόνησο και τον με κυρίαρχο στοιχείο την Και παρά την Επισήμανση
nou πρέπει να τελειώσει
Αυτό το μήνυμα, όπως
επόμενη!
ίηματα ristetpe culopuiv και
εμη χωρις να κοψει συνδρομή της Παρούσας παρακε μενου τοπικού na. έργο του δρομου επανεκ.
κυβέρνησης για ένα έργο ράγοντα, που διόρθωσε κινήθηκε το 2015, -Το er
πως "έχουμε φέ- παμε αυτό», απάντησε ο
Στις παραπάνω επισκέ.
ψεις συνομίλησε με κυβερνητικούς βουλευτές και με
την επόμενη πενταετία.
οτο Κινηματο!(ατρο Rex, οτον Κ
προς προσπέρασε το εννα πληροφορηθεί Π
τοπικες αρχες καιφορες. εξηγούσαν οι συνεργάτες δεχόμενο, απέφυγε να α- σότερα για το συγκεκρι
επιλέγοντας ντι την κλα. Του "υπήρξε μια ξεκάθαρη σχοληθεί με το θέμα και μένο τμήμα του ΒΟΑΚ το
παραδοσιακή πρακτική της που εχε για το έργο από πλότο για τον,Tpononou
κορδέλας, που φαίνεται τους υπηρεσιακο παρά θα εκτελεστε όλο το έργο
του ΒΟΑΚ, διευκρινίζοντας
κής. Δεν ήταν τυχαία άλ. Οι Χαμηλοί τόνοι που λίγο αργότερα την noAa.
λτικο και επ κοινωνια ο
μήνυμα-Ο ΒΟΑΚ είναι, a
ναγκαιος για την Κρήτη
απορρίφθηκε εξ αρ. Υοντες
Αυστε η επισήμανση, του φρόντισε να κρατήσει ο τική του στόχευση.
τους κάθετους άξονες και
Διευθύνοντος Συμβούλου πρωθυπουργός. στην ανο- Το μεγάλο όραμα, είναι
Ο Τσίπρας δεν είχε του ΟΑΚ Φώτη Κο on, με όμενη πολιτική αντι - να npox ρήσει ο ΒΟΑΚ και
ν συνοδεύοντας τον ράθεση λόγω της ngoc- να μετατραπεί σε ένα σύγτιπαράθεσεις αλλά φά, πρωθυπουργό στο τμήμα κλογικής nou0δου, κατε- χρονο και ασφαλές οδικό
νη ε ξεκάθαρα πως επε. του Β AK roup ες χερ Yp φησαν και στη χαρο δ κτυο, διότι μετά και από
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΊΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΊΟ
δίκιξενα αναδείξε5 με της πως ονωρίζετε δενβάλαμε κυβερνητικος βουλευτές Κοστεο αεροδρόμιο βατο
. σόνησος ανέφερε ότι .d- κτηριστική απάντηση ο
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ,
τικό τρόπο την ιδέα της πως Υνωρίζετε δεν βάλαμε κυβερνητικούς βουλευτές Καστέλι η Κρήτη αναβαθ
αναγκαιότητας του ΒΟΑΚ κορδέλα Υια να κόψουμε, που επεσήμαναν αρκετές Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Zmoraaa 29
ΝΤΟΜΑΤΕΣ 04 11 Α
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ,ΤΑΒΕΡΝΑ
Ι.ΚΤΕΟ
ΝΟΜΟΥ ΝΑΣΙΘΊΟΥ Α.Ε
ΦΡΑΟΥΛΕΣ 2.296
PONAKHE
#10787
||Eijaa. Saas κοντά σαν καθημερινά
και σαs ενημερώνουμε
όη Το Σάββατο 4 Μαίου
δεν μπορούμε να σαs ε5umperiooys
ΜΠΑΝΑΝΕΣ
Εισαγωγής DOLE
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
Ακτή Ποσειδώνος 77 Ελούντα
28410.32100 28420.93100

Τελευταία νέα από την εφημερίδα