Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 03/06/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 270-Αρ Φύλλου: 7096
27 χρόνια
Κατρούγκαλος:
Σε καλο 0ρομο
ερχομος κινεζικης Τραπεζας
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
χτίζονται σενάρια για τα ΕΛΠΕ
Πέντε μεγάλα μέτωπα
ΣΕΒ μετον Υφυπουργό για Την αγορα ενεργειας
Ευτερικών
Γρίφος η επΙΤυχία της δεύτερης προσπάθειας Παλησης
των λιγνιτικών μονά
στην πώληση της ΔΕΠΑ Εμπορίας ενώ XT!ζονται σενάρια
για τα ΕΛΠΕ
ηςΝαους
δων. Καθυστερήσεις καταγράφονται
>>( 2η
ηνΤΕ ανοικτά μετυπα στον Τομέα
1. Μπουτάρης & Υιός Holding Α.Ε: Μη
| Εκτελεστικό μέλος η Ελένη Μπουταρη
μης ε εις
δώτας ουσοσηκές αλλαγές σης
| αγοές ηλ Kpqu uHKo nepi
και φυακου
ωστόσο. Το άστοχο χρονικό timing
H 1. Μηουτάρης & Υός Holding Α.Ε. ανακονωνει Την
αλλαγή ιδιότητας μέλους του Διοκητικού Συιβουλίου,
της Ελένης Mnouropn σε μη Εκτελεστικό Μέλος με
ano>( 3η
ΑναλυΤΙκές
οδηγιες Προς Onux; avapepa η συμπληρωμένα, διαχείριση των
μισθωτούς και ΑΑΔΕ, η υΠοβολή
συνταξιούχους δήλωσης Φορο- ΣΤον οδηγο Της Τους φιλοξε
για την υηοβαλή λογος Εισοδήμα- ΑΑΔΕ Παρέχοντα νούμενους τα
της δήλωσης τος για μισθο- αναλυτικές εσοδα από
φορολογοςεισο- τους και συντα- οδηγιες για Τη Airbnb και Το
οηματος one η youX0υς εναι συμπληρωση ΧΤΙσιμο του a po- ημερομηνία via
Ανεξάρτητη Αρχή μια απλή διδιΔημοσίων Εσο- κασία καθώς εντυπων Της
δων σε σχετική Πολλά Πεδία της δήλωσης ενώ Σημειώνεται ότι 30ή Ιουνίου
Προ- σεις για τα
μισθωμάτων,
Κρέτοου
Η Ελλάδα θα λάBa 1,3 δισ
για μετρα Προστασιας ano
την κλιματική αλλαγή
την υηοβολή Της
0ηλωσης ειναι η
Των ρολογητου
για μισο(τους και
OUTlOUYOU
δήλωσης είναι δίνονται anam_ η καταληκτική
Created by Universal Document Converter