Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
KABHMEPINA
Ένα event με
Πολλα γκάζια
Βίντεο, Προπόνηση
και πίστη για νίκη
EEAIAA 13 ihe TFlying Jarz Trio
ΣΕΛΙΔΑ 19
ΣΕΛΙΔΑ 10
Με την ευλογία
Παρα την προμήθεια νέου α ονικού τομογραφου, η διοίκηση του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Πήρε την απόφαση να παραμείνει σε λειτουργία και ο υφιστάμενος, για όσο αντέξει
της Εκκλησίας
Με τις euχές του Apaen10Konou
ΑΒηνών και Πάσης Ελλάδος leptaνυμου Β' ξεκίνησαν οι 8paaegawκύκλωσης οτο «Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης. Στον xtipo βρ σκονται exoτομμύρια ανακυκλίοιμες ουοκευΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΝΑΜΟΝΗ
μένου να enteux8ei ο στόοος evos
pexdp Γκίνες
ΣΕΛΙΔΑ 5
Νεκρός στρατιωτικός
σε τροχαίο
Μέχρι τον Σεπτέμβριο
εκτιμάται πως θα
έχουν ολοκληρωθεί
οι διαδικασίες
τοηοθέτησής του,
ώστε να τεθεί στην
υπηρεσια των γιατρων
του νοσοκομειου.
Ενισχύεται η
Προσπόθεια για
Πρωτομαγιάς ένας 43xpovoco5nγκρουση με autOKivrt00tny
Ακτή Μαούλι, στο ύψος του ΚΕ.
ντρου EpunveiaS tou Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παυδώτιδας
ΣΕΛΙΔΑ 8
A. EIAEPHE
Προτεραιότητα
N. ΚΩΤΣΗΣ
Εδώ Βενεζουέλα
ΣΕΛΙΔΑ 15
ΣΕΛΙΔΑ 15
του Διατομεακού
Κέντρου Διαχείρισης
UVEVTEU
r. ΣΕΡΒΕΤΑΣ
- Εγκεφαλικών.
Δε θα μπορούσα
να ζήσω χωρίς
το γράψιμο» ΕΕΑΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
01 ΠΛΗΡΟ ΤΗ Τ
ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΑΦΗΣΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ma Καλλιέργησε προσδοκίες
Αφήνουν
χρήμα 01
επισκέπτες
για φοροελαφρύνσεις και παροχές
Πρώτος
στα εισιτηρια
στην επαρχία
Ενα μικτό νομοοχέδιο, Που θα nepiλαμβόνα ρύθμι0n 120 6όσετυν για
00φαλιστικά ταμαία και egopia, φοροελαφρώνοος και napoxtc, nou
bouviepopxneef και ούντομα θα ανακοινυθούν από τον npaanoup.
Yo, npoavnyycde 0 unoupros0 κονομικών Ευκλείδης Τοακαλώτος. aro
Αυοιόδοξα μηνύματα για την ewaxuon
ΣΕΛΙΔΑ 19
Συμμακόμε τίτλο«Εκλογές2019 TEoaepa διλήμματογια την οικονομία
και την κονυν a», στην κατάμε0th ateou a tncEHM Μιώντας για το
ουνολικά της tonienc οικονομίας, μέτον coptaw του Πόουα και τ
επέλεξαν τα ηάννενα, να μη . gelbo.
ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑθ ΝΙΟΣ
Με 1.110συμμετοχες
νοικο ος upatronat nou oo o
ata uro no e uxepaon pu
αφορολόγητου, όπως εγινΕ
στην nepintwon των ouvateLY
ΣΕΛΙΔΑ &
στο ΚΕΘΕΑ
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 20
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ενόμει Ευρωτα ού
Στην κεντρική Πλατεία και με μουσικό επίλογο ΕΕΙΔΑΤ
Παικου
ΣΕΛΙΔΑ 20
ΣΕΛΙΔΑ 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα