Next

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27282
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
www.dimoprasion.gr
Αημα των χρεων Προς τα
Ευρωπη σε νεα
ασφαηιστικα ταμεια
Πάνω από 35 δισ. ευρώ οι συνολικές οφειλές
ιμασμένη για μια νεα προσφυγικη
του ΟΗΕ για τους [email protected]όσφυγες, Φιλίπο
ιμασμένη για μια XQ1ση των προ
αυτό το θέμα» τονίζει χαράχτηQ1στικά σε
συνολικό χρέος στο ΚΕΑΟ, στις
Η Ευρώπη σήμεQα δ
35.358.484.925 ευρώ. Το ποσό
Λοιπον, χατα
συνέντευξη του στη γε!μανική εφημερί
γαλύτερο από
το ποσο του νέου χρέους που
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΟΦΕΙΛΩΝ
προστέ
θεωρούν τους πρόσφυγες α
θούν, τονίζει
θέση, η διαφορά οφείλε
ται στην αύξηση των πρόσθετων
ελών, χαθώ και σε Χαταβολές
υμψηφι
σμους οφευων και εκπτωσει
, λόγω ρυθμίσεων
του ΟΗ- LA
ησαυρος τα
Panama Papers
Υπάρχει συγκέντρωση πλή
φορολογικές
αρχές της
Γερμανίας
ν στις χαμηλότε
ρώ ο καθένας
KEAO, στις 31/12/2018, ήταν
34.786.880.209 ενοώ. Μέχρι το τέλος του
πρώτου τριμήνου 2019, προστέθηκε νέο
οι δημοσιο
ε 35.358.484.925 ευρώ ανήλθε το
30.000 ευρώ ο καθένας
γράφοι κατάφεραν να αποκαλύψουν ένα
παγκόσμιο δίκτυο φοροδιαφυγής από τα
αποκαλούμενα Panama Papers-E77Qαφα
ου Παναμά. ΠεμασότεQα από 49 εκα
συνολικό χQέος στο
Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), στις
31 Μαοτίου 2019, σύμφωνα με την π
τη τριμηνιαία έκθεση προόδου του 2019
(Ιανουάριος-ΜάQτιος) του ΚΕΑΟ
ράξης χρ
υψους 484.029.1
λών αφορά 98.343 οφειλέτες, που έχου
οφειλή από 50.000-100.000 ευρώ (περίπου
ως προς το υπόλοιπο από αύξηση οφειλώ
ήδη ενταγμένων οφειλετών. Επομένως, το
λικό χρέος
ρίες για 271.000 υπε!άκτιες εταιρείες
σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ
«Σωσ1610» απο το νεο νομο κατ σεηη στις
κατασχεσεις πρωτης κατοικιας
Ο χριστιανοδημοκράτης
«Χρυσές»
επιθέσεις από τη
ουν με πλειστη!ιασμό
υφισταται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσί
κατοικία του οφειλέτη ή του τριτου αιτού.
ντος. Επομένως, με τις διαδικασίες που
προβλέπονται στις νέες διατάξεις δεν
ρυθμίζονται οφειλές στη φορολογική
Διοικηση Επίσης, δεν ρυθμίζονται ούτεοφειλές φυσικών προσώπων για τις οποίες
Ρωσία
Διαρκης αύξηση των αποθε
ματων σε χρυσο και συναη
λαΥμα
της π!ώτης κατοικίας τους από την εφορία όσοι έχουν ληξιπρόθεσμα χQέη προς
το δημόσιο και έχουν λάβει πρεγχρση
για την υπαγωγή τους στο νέο πλαίσιο
προστασίας της πQώτης κατοικίας που
αντικατέστησε το νόμο Κατσέλη, διευ
XQ1νίζεται σε αναλυτική εγκύκλιο της Α
νεξάρτητης AQχής Δημοσίων Εσόδων
σχετικά με το νέο καθεστώς που ισχ
για την προστασια της πρώτης κατοικι
Η προστασία της κύριας κατοικίας
του αιτούντος Χατ εφαρμογή των νέω
διαταξεων ισχυει χαι εναντι του Δημοσ
ον, ως πιστω
Δίχως τέλος συνεχίζονται οι αγορές
Η σκέψη γίνεται ομιλία: Διέξοδο Υια
οσον οεν μπορουν να μΙΑησουν
Χονσού από τη Ρωσία, με την χεντοι
τράπεζα να προσθέτει ακόμη 18,77 τος, κατα τη 0140χεια του Μαρτιου.
Τα συνολικά ρωσι
σου και συναλλάγματος υπερβαίνουν τα
487 δισ. δολάρια, σκαρφαλώνοντας στου
Ερευνητές στις ΗΠΑ δημιουργησαν μια συσκε
και αποκωδικοποιεί την εγκεφαλική δράστη!ιότητα, μετατ!έποντας την αυτομάτως σε
συνθετική ομιλία. Η νέα καινοτόμος συσκευή, που χοησιμοποιεί μεθόδους τεχνητής νο
ημοσύνης, υπόσχεται να επιταχύνει και να κάνει πιο φυσική την επιχοινωνία μέσω συν
θετικής ομιλίας, σε σχέση με ό,τι ήταν εφικτό έως τώ!α, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα
να ακουστεί η (έστω τεχνητή) φωνή αν60ώπων που δεν μπορούν να μιλήσουν, όπως οι
παράλυτοι και οι άνθρωποι με νευρολογικές βλάβες
ται στον εγκέφαλο
υή που εμφυ
μαίνονται τα ακόλουθα:
Στο νέο πλαίσιο προστασίας της πρώ
της κατοικιας εμπιπτουν μονο οφειλες
προ πιστωτιχα ιδρυματα απο οποιαδη
ποτε αιτία, καθώς χαι οφειλές από στεγα
στικό δάνειο προς το Ταμείο Παραχατα
Συγκεκριμένα π οχωρησε στην αύ η
ση των αποθεμάτων του πολύτιμου μετάλλου κατά 0,87%, με τα συνολικά αποθεμαχων και Δανειων
Η ομιλία φαίνεται απλή, αλλά στην πραγματιχότητα είναι ένα από τα
όνους
σταται εμπράγματη ασφάλεια στην κύρια

Τελευταία νέα από την εφημερίδα