Πρωτοσέλιδο Ηχώ:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
AP"ΦΥΛΛΟΥ:526
ΤΕΤΑΡΤΗ 01 ΜΑΪΟΥ 2019
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ
Email: [email protected]
Site: www.echoflorina.gr
ΕΒδομαδιαία Εφημερίδα τns Φλώρ!vas
1η Μάη
|Το υπέρ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:
Προχωρούν
οι διαδικασίες για την
Αναγκαστική Απαλλοτρίωση
της κο,νότητας Αναργύρων
Δήμου Αμυνταίου
Η 1η Μαη δεν είναι αργία, είναι απεργία
γραφημα
της εβδομάδας
Τα πολλά λόγια είναι
φτώχεια
An me po 40mw en ouma v
πό τπν ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ζάπειο κρατώ το napa κάτω
anoonaoua: «Είμαι σίγουρος», cinco apxmYOC της αξιωματικής αντολίτευσης «ότι θα αναβιώσει το αποτρόη010 σύνθημαΣτη δημοκρατία κανείς δεν
τελειώνει. Εμείς δεν είμαστε Εδώ για να τελειώσουμε κανέναν. Κοιτάμε
κόμακαι
μπροστά και ξεκινάμε αυτό το το δι με όλους τους
εκείνους Που δεν θα μας Ψηφίσουν». Το σύνθημα nou α
τοοτάκης όντως διακινήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ στις Π
ανομετρήσεις και ήταν, κατά την ταηεινή μου γνώμη κάτι Π opanovu, από unEp.
βολή. Ήταν καθαρή avonoial Ev ndon npUTTuoE, ο ΣΥΡΙΖΑ νίκησε σε δύο
Εκλογικές αναμετρήσεις αλλά τους οντιπόλους του δεν τους «τελείωσε». Δεν
Bo Inopouoc άλλωστε να συμβεί κάτ τέτοιο 01 avunanoi του είνα: cKEinaράντεζ και μάλιστα διεκδικούν Qoyd τπν εξ uoia. Μεταξύ μας είναι ζήτημα
avrmv bao ον και Ποτέ. Το έχω οναφέρα ξανά σε nomouμενο σημείωμά μου
Πως τα κόμματα μΠΟΡεί να τελη νουν. Να κλείνουν ηλοδή τον κύκλο τους
κα να ngpvovE στο μουσείο της Πολιτικής 01 napaταξεις όμως δεν gSopaνίζονται.ΟΠως και να έχει. Είναι γεγονός Πως στις np°Εκλογικές Περόδους
°ονται Πολλά ano n°λλ0uc Ακούγονται μεγαλόστομες Τηοτολοηες και ano.
κρουστικοίευφημισμοί. Τα φουσκα μένα εγώ napck0ύνουν σε [email protected]
ς και σαληζουν νικηρόρεςεκστρατείες κατά της διαφθεράς,
της avext10ς, της ανισότητας, της ανεργίας, της ηληστίος.
Το κόμματα nou κυβερνούν nponono1ούν τους ΨηφοφόΡους να μην cmλέ0ουν τους άλλους γιατί η χώρα 0a μnc σε ngpunέτειες. Τα κόμματα nou
βρίσκονται στην οπηολίτευση ζητούν από τους n°λίτες να
ipvnon για να unobenONTKn αλλαγή και να αρχίσε να
η νέα σελίδα. Κατά κονόνο, ο' κυΒερνήσεις nou anipoovra' ισχυρί.
ι ότι Παρδίδουν Ευρωστη οικονομια και, κατά κανόνο, οι αντίπολιτευσεις,
Η Πασχαλινη εγκύκλιος του Μητροπολίτη Φλωρινης, τα ανεκλοΣΥΡΖΑ το ελβετ νταο nou 2015
μαγμένη ώρα»
on Ba napaAaBa ο κ.Μπτοοτάκης αν κερδίσει σης κάλπες, KLOSTOVbaΠρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Θεοκλήτου
Αν όλα αυτά τα κηνουνολογικά βαρ y6ouna nou Εκτο.
αι από τα κό υστα εξουσίας κοτα τη διάρκεια το w n οεκλογικών ng loco ον βάση, Ετούτη η χώρα δεν θα υχΕΙ
unnpxc στον x6pm, ea Eixe τελο
Εγκαίνια του εκλογικού
κέντρου του συνδυασμού
«Με Συνέπεια και στο
Αύριο» στο Αμύνταιο
Ο ΣΥΡΙΖΑ λο nov nως δεν την Eixe τελειώσει
ούτε ο Ανδρέας nanov5pé ου κι ας νομιξε ότι την είχε κλείσει στο χρονον.
τούλαΠΟ της ιστορίας, αλλά ούτε και η Δεξιά, ον κερδίσει τις εκλογές δεν θ
τον τελειώσε, τον ΣΥΡΙΖΑ , Ο κ. Μητοοτάκης κατήγγειλε τον Τσίπρα για τη
φράση «ή 8α τους τελειώσουμε θα μας τελειώσουν». Ωστόσο, κο. ο κ.
Μπτοοτάκης έχει na το ίδιο nprv από λίγο καιρό: «Πρέπει να τελειώνουμε μ"
αυτούς, όχι μόνο γι' αυτά που κάνουν, αλλά και γι' ουτά nou σκέφτοντοι».
δεν την τελείωσε τη ΔΕΙΟ, Ο
1 σελ.3
Μάλιστα ετούτος φαίνετα Πως βα(a no μαξιμαλιστικ ους στόχους
Πάνω κάτω τα ίδια με διαφορετικές λέξεις έχουν διακηρύξει κορυφαία στελέχη
ης Ν. Δ Να θυμίσω Πως ο Μάκης Βορίδης όσ an0φοθεί Πως εες της
και έχει ( τήσει από τον αρχηγό του «να
αριστερός cival «
Στάθης Κωνσταντινίδης:
Από την άλλη, ο Αδωνις Γιωργιάδ , o ovopoc δρος του κόμματος, σε ρόλο
για τον npaeun°υργό και το μισό
υπουΡγικό συμβούλιο με τπν κατηγορία της cox της npol°σίας. Παρά.
τον κυβ ο το καλ ian mua οτο ουροδότ px u oma
γοντες της Δεξιός αποκαλούν τον rpooBunoupyo npo5ότη
και η καταπάτηση φρονημ των δεν περνούν
καλλιεργούν το μίοος και δίνουν την εντύηωση ότι δεν θέλουν να σημαδέψουν
τις ιδέες τον ονοηόλων τους, αλλά το καράλια τους. Αν μάλιστα ηάμε λίγο niow
επάνω στις ηροβλένος τουν
Η Παραγωγική ανασυγκρότηση
unyn v Δες κοουτου2015)Baovo μογευ va rutomvw
τους κινδυνους nou oo avu ro nwonnet Kano noo5ες και nouKO
ειναι αναγκαιότητα
για τη Δυτική Μακεδονία ή Πόσο «ανύπαρκτο»
ωραία. Για να μην αναφερθούμε και σε Εκείνη τη μεγαλειώδη orpencia του
ang0όμενου ΠρωθυΠουργού Αντ. Σαμαρά, ο onoiCAPwhenKE va napadaείναι τελικά το έργο του Καρυπίδη;
σε, το μέγαρο Μα μου στον Toinpa.
Ο Σαμαράς, ένας αστός, δεν
η διάδοχη κατάσταση Ba Προκαλεο
θα unov0μαυσα το αστικό κοθεστώς
napevecon έγινg Πολυσέλιδο κεφάλαιο, τα
με τις υηηΡεσίες (ελέΥχονται από την Κομισιόν)δεν nov
πραξε το στοκιώδες, np0φοώς γιατί πιστευε ότι
Οι επιτ φιοι σε
Ιερούς Ναούς της
Φλώρινας και του
Αμυνταίου σελ.12-1
φειοκρατία των Βρυξελλών και το Βερολίνο δεν τσιγκουνεύονται τους
Am0ci, Αηλώς έΧΕιμπα στο Πα χνίδι της διαχείρισής του ένας τρίτος naiπολίτες από το enine5° της ηολιτικής αντιποράθεσης; Η onownon δική
αίνους και το αστικό καθεστώς ηαραμένει στη θέση του, δεν έχει