Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Πάσχα
Παοκ και
Για το
Παλαιοντολογικό Μουσείο
Βιβλιοθήκη |ψωμί
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
dhehhivuov 22. rpeBevol Τηλ. 2462 087772. Fax 2462 087 775 lema : [email protected]
Ευρωβαρόμετρο: Εννέα στους
CKa Ελληνες
ηστεύουν στην an°τελεσματικότητα των εμβολίων
Το 90% των Ελλήνων και τον Ελληνίδων θεωρεί τα ε βόλια ως anoτελεσματικό tpdno να την Πρόηφη των λομαοδουν ασθενειών, σύμφωνα με αευκή έρευνα του Ευρωβαρόμετρου. Συνολικά στην Ε.Ε. το
n°σοστό αυτό είναι 86%.
Η εν λόγω έρευνα έγνε σε μα Περίοδο nou φαίνεται να έει μειωθεί
η εμπιστοσύνη των noncov στα εμβόλια ως anoteng0μ ης napa.
ηηροφόρηση. Σύμφωνα με την Eupandiri Entponn, ο ηογκόσμιος
μετοεμ uyho φέένα
αότους10 σημαντικότερους" vovouc votn
δημόαα υγεία
Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το 37% τών ερωυ et vuuv στην Ελ
λάδα bei εμβολιαστεί την τελευταία Πενταετία, ενώ το 38%6x. Eni
ηστεύεται επαγγελματίες του τομέα της υγείας για να βρίου) Πληροφορες οετικά με τους εμβ0haquoc.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
,ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
50 ΧΛΜ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ. 2462029200
στο nozaOEN
Το ΧΡΟΝΙΚΑ στον un°λογιστή σας.
Κάθε εβδομάδα εκατοντάδες pdf toE6εύουν
τον έντυπο n°ουκό λόγο στο email avannuotiv μας.
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
ΣΤΟΚΑΣ
Macurpos-Χαρουργ0s Γυναικολόγο
(Εμηορικό Ελιμεία)
TK 51 100 Γρεβενά
Τηλ.: 24625 02144
Enoiyavrn: 6944 286795
BAHPK
262028964-28202
:6977 01
2-6932 235231
TnA. 2462080550