Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Εκλογες
oan η δραστηριότητα Των υποψηφίων
TnA. 2721021421, email: [email protected]
Ap. pulou 12521 Tun 1
NotoSport
Σαββατοκύριακο
27 2B AngiRiou 2019
www.eleftheriaonline.gr
Ενιυπώσεις
ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ..MOPEA"
ΑΠΟυσία συγκεκριμένου
aoe noluloyie.ENAA2
Ο Πρόεδρος της
11ερισσοτεροι anon ερυσι
ΟΤέηισκέπτεςιστη Μεσσηνία
χθες στην Καλαμάτα
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ
EMA 14
Για δημοτικές, Περιφερειακές και Ευρωβουλή
AcmtMoundu alounon onoit
Αίμου Mtooiivne.
29 Anpilicu 2019, στις 7.3010 Βράδυ.
nineotio_u αμέσως μετά το Πάσχα
0' ημέρες του Πόσχα rpoopepovta για δημόσιες
αγώνας θα κλιμακωθεί καθώς θα οομένουν 3
uroon οι δημοτικοί και Περιφερειακο ουΑ ουλο,
στη μάχη του στο po noin n Auco μετά τίς
γιορτινές ημέρες του Πάσχα ηόντως ο np0ΕΝλογικός
αυτοδιο norς rapou o ouv fic τερο ενδιο pcpov
γιατίου nn
δοσία χροό εται ιδι nEon npoooxh.
ME KINH-o ve
ουν με τις cu o cint Kano apo
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Α ΠΡΟΤΥΠΟΣ
ΕΠΙΧΕιρηματία-Οικονομολόγο
ΔΗΜΟΣ
Βασίλης Ν. Τζαμουράνης
Yn0Ψήφιος Δήμαρχος Καλαμάτας
to OVtipo για τον Ayo iasi
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
Ελένη Αλειφέρη
9733525
6976-717802
Πτυχίο Πληροφορι!ns
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
Yno.npios Δημαρχ0s Κολομάτ0s
cou ΑΣΕΠ
. εύκολα
. γρήγορα
οικονομικά
25 χρόνια κοντά σ0c
Ka0c Σαββ@to και Κυριακη
Kootos 165 ευρώ
για μαθήματα και εξετάσει$!
BP ULTIMATE DIESEL
TEXVOoyio active
στην καλύτερη tyin tnc ayopac
Euotoliou Kaptha 13, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, T. 27210 95346

Τελευταία νέα από την εφημερίδα