Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27282
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
www.dimoprasion.gr
email:dimonewsa dimoprasion.gr
Αημα των χρεων προς τα
Ευρωπη σε νεα
ασφαηιστικα ταμεια
Πάνω από 35 δισ. ευρώ οι συνολικές οφειλές
ιμασμενη για μια νεα προσφυγικη
συνολικό χρέος στο ΚΕΑΟ, στις
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Φιλίπο
35.358.484.925 ευρώ. Το ποσό
τρέχοντο
τη δεν συμβαδίζουν σε
αυτό το θέμα» τονίζει χαράχτηQ1στικά σε
συνέντευξη του στη γε!μανική εφημερί
ΛΟιπον, Χατα
το ποσο του νέου χρέους που
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΟΦΕΙΛΩΝ
προστέ
ς πρόσφυγες α
θούν, τονίζει
ται στην αύξηση των πρόσθετων
ελών, καθώς και σε Χαταβολές
συμψηφι
σμους οφευων χαι εκπτωσει
ω ρυθμίσεων
ο Υπατος Αρμοστής του ΟΗ-SIA
ησαυρος τα
προσαυξήσεων
Panama Papers
Υπάρχει συγκέντρωση πλη
ν στις χαμηλότε
φορολογικές
αρχες της
Γερμανίας
KEAO, στις 31/12/2018, ήταν
34.786.880.209 ευρο. Μέχρι το τέλος του
πρώτου τριμήνου 2019, προστέθηκε νέο
ι δημοσ
ε 35.358.484.925 ευρώ ανήλθε το
30.000 ευρώ ο χ
γ!άφοι χατάφεραν να αποχαλύψουν ένα
παγκόσμιο δίκτυο φοροδιαφυγής από τα
αποκαλούμενα Panama Papers-E77Qαφα
ου Παναμά. ΠεQ1σσότεQα από 49 εκα
ράξης xe
ύψους 484.029.126 ε
Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), στις
31 Μαοτίου 2019, σύμφωνα με την π
τη τριμηνιαία έκθεση προόδου του 2019
(Ιανουάριος-ΜάQτιος) του ΚΕΑΟ
λών αφορά 98.343 οφειλέτες, που έχουν
οφειλή από 50.000-100.000 ευρώ (περίπου
ως προς το υπόλοιπο από αύξηση οφειλών
ρίες για 271.000 υπε!άκτιες εταιρείες
σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ
MIIE.
«Σωσι ιο» απο το νεο νομο κατ σεΑη στις
κατασχέσεις πρωτης κατοικιας
Ο χριστιανοδημοκράτης
«Χρυσές»
επιθέσεις από τη
υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσί
ουν με πλειστήριασμο
κατοικία του οφειλέτη ή του τρίτου αιτούΡωσία
Διαρκής αύξηση των αποθε
ματων σε χρυσο και συναη
λαΥμα
της πρώτης κατοικιας τους απο την εφο
ρία όσοι έχουν ληξιπρόθεσμα χQέη προς
ο δημόσιο και έχουν λάβει π0eyse1ση
για την υπαγωγή τους στο νέο πλαίσιο
προστασίας της π!ώτης κατοικίας που
αντικατέστησε το νόμο Κατσέλη, διευ
xQ1νίζεται σε αναλυτική εγκύκλιο της Α
νεξάρτητης AQχής Δημοσίων Εσόδων
σχετικά με το νέο καθεστώς που ισχύ
για την προστασια της πρώτης κατοικι
προβλέπονται στις νέες διατάξεις δεν
ρυθμίζονται οφειλές στη φορολογικη
Διοίκηση Επίσης δεν ρυθμίζονται ούτε ο
φειλές φυσικών προσώπων για τις οποίες
του αιτούντος, Χατ εφαρμογή των νέω
διατάξεων ισχύει κι έναντι του Δημο
ου, πιστω
Δίχως τέλος συνεχίζονται οι αγορές
Χονσού από τη Ρωσία, με την χεντοιχή
Η σκέψη γίνεται ομιλία: Διέξοδο Υια
ς, κατα τη o140χεια του Μαρτιου.
Τα συνολικά ρωσικά αποθέματα χρυ
σου και συναλλάγματος υπερβαίνουν τα
487 δισ. δολάρια, σκαρφαλώνοντας στο υ
λότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε
Qευνητές στις ΗΠΑ δημιου°γησαν μια συσκευή που εμφυτεύεται στον εγκέφαλο
μαίνονται τα ακόλουθα:
και αποκωδικοποιεί την εγκεφαλική δράστη!ιότητα, μετατρέποντας την αυτομάτως σε
συνθετική ομιλία. Η νέα καινοτόμος συσκευή, που χQησιμοποιεί μεθόδους τεχνητής νο
ημοσύνης, υπόσχεται να επιταχύνει και να κάνει πιο φυσική την επιχοινωνία μέσω συν
θετικής ομιλίας, σε σχέση με ό,τι ήταν εφικτό έως τώ!α, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα
να ακουστεί η (έστω τεχνητή) φωνή ανθ!ώπων που δεν μπορούν να μιλήσουν, όπως οι
παράλυτοι και οι άνθρωποι με νευρολογικές βλάβες
Στο νέο πλαίσιο προστασίας της πρώ
της κατοικιας εμπιπτουν μονο οφειλες
προ πιστωτικα ιδρυματα, απο οποιαδη
ποτε αιτία, καθώς χαι οφειλές από στεγα
στικό δάνειο προς το Ταμείο Παρακατα
Συγκεκριμένα, προχώρησε στην αύ η
ση των αποθεμάτων του πολύτιμου μεταλλου κατά 0,87%, με τα συνολικά αποθέμα
χων και Δανειων
Η ομιλία φαίνεται απλή, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα από τα
τόνους
σταται εμπράγματη ασφάλεια στην κύρια

Τελευταία νέα από την εφημερίδα