Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ e.1pp FAEP
M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΑΗΜΟΠΡΑΣΊΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12252
0,60 ΕΥΡΩ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-T-K. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Πάνω από 2 δισ. το α διμηνο-Υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης 1.186.380 οφειλέτες
Βουνό» τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη
Η Γενική Δ
ην ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για το «ματωμένο»
υπερπλεόνασμα, ο' φορολογούμενοι αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στο τεράστιο βάρος υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
να καταγράφονται 2,038 δισ. νέων ληξιπρόθεσμων χρεών προς την
εφορία μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2019, ενώ το συνολικό ύψος των
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο έφθασε τα 2,147 δισ.
Τα «φρέσκα» χρέη μόνο προς την Εφορία αυξήθηκαν κατά 1,324
δισ., ενώ τον Ιανουάριο είχαν διευρυνθεί κατά 714 εκατ..
Ο συνολικός αριθμός τον οφειλετών διαμορφώθηκε τον Φεβρουά
ριο στα 4.005.773, έναντι 4.124.197 Τον Ίνουάριο, αλλά εξακολουθεί
να αντιστοιχεί σε περίπου ένας στους δύο φορολογουμένους. Υπό
αναγκαστικά μέτρα είσπραξης βρίσκονταν το Φεβρουάριο 1.186.380
φορολογούμενοι ή 64,58% των οφειλετών στους οποίους μπορούν
να επιβληθούν αναγκαστικά μέτρα.
Economist: Κάλπες
τον Οκτώβριο
με βαριά
ηττα ΣΥΡΙΖΑ
EuVTprTT1κή ήττα του ΣΥΡΙΖΑ «βλέπει» ο Economist στις ερχόμενες ευpu Εκλονές αλλά και σης δημουκές
εκλογές, ο. οποίες όπως σημειώνει
το περιοδικό είναιο πρώτες που Bir
εξάγονται στην Ελλάδα από τον Σεπτέμβριο 2015, και γι' αυτό αποτεΣυντάξεις κάτω των 600 ευρώ
για 1 στους 3 δικαιούχους
Handelsblatt: «Έλληνες
ο απογοητευμένος λαος»
Εουικές Εκλογές, γιαης επόμενες
τα 724,41 ευρώ διαμοΟρώθηκε το μέσο εισό
δημα από niQ1ες συντάξεις, σύμ4ωνα με τα
Μάλιστα αναμένει η κυβέρνηση να
εξαντλήσει την τετραετία, ήτοι κάλπες
τον Οκτώβριο, καθώς ιθα προσκολ.
ληθεί στην εξουσία λόγω της χαμηλής
«Κανένας άλλος λαός δεν έχει τόσο λίγη εμπιστοσύνη στους ευρυ πα
ϊκούς θεσμούς όσο οι Έλληνες. Παρόλα αυτά όμως ευρωσκεπτικιστικά
κόμματα δεν παίζουν ιδιαίτερο ρόλο.
Πολύ πιθανό μάλιστα να χάσουν ψήφους στις επερχόμενες ευρωκλογές, γρίφα σε ανταπόκρισή της από την Αθήνα η Handelsblatt με τίτλο
«Ο απογοητευμένος λαός» Ηοικονομική εφημερίδα σημειώνει: «Μετά
στοιχεία της έκθεσης «Ηλιο, το 2018.
Την ίδια στημή ωστόσο, όπως προχύπτ
τα στοιχεία, συνολικά 602 χιλιάδες συνταξιούχοι
r ατος, δηλαδή σχεδόν ένας στους τρεις ( n δ
καιού οι ανέρχονται σε 1,942 εκατομμύ υα ευ ώ)
λαμβάνει κάτω από 600 ευρώ.
ει από
δημοτικότητάς της».
«Αναμέναμε ότι η Κυβέρνηση θα
συ δύο ε Τις πρόωρες εκλογες με Τις
Ευρωεκλογές και ης αυτοδιοικητικές
Παρόλα αυτά, η
οπιστία του ΣΥΡΙΖΑ είναι πλεον τόσο
δημοτικότητα και asαπό οκτώ χρόνια αναγκαστικής λιτότητας ο. περισσότεροι Έλληνες είνα' απογοητευμένοι από τους πολΙΤκούς τους, αλλά και την ΕΕ. Οπας
εκτιμά ο οικονομολόγος και πολιτικός επιστήμονας Λουκάς Τσούκαλης
από το Ελληνικό Ίδρυμα ΕυρωτΤακής και EfwTερικής Πολιτικής ΕΛΙΑ.
MEn «η Ελλάδα πλήγηκε περισσότερο από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα
από την κρίση.
E; αυτών οι 69 χιλιάδες χαλούνται να τα Prtiλουν πέρα με Χάτο από 300 ευου, 128 χιλιάδες
εισπράττουν μεταξύ 301 και 400 ευρο, 205 χιλιά.
δες από 401 έως 500 ενοώ και 199 χιλιάδες 501
χαμηλή πουαναμένουμε όηθαπρο.
σκολληθεί στην εξουσία μέχρι που θα
πλησιά ει το τέλος της τετραετίας»,
Tovga
1 ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας αποτελούν ένα
από τους μεγαλύτερους τομείς δραστηΟιοποί
ησης της ιδιωτικής ασφάλισης όπου συμμετέ
χουν 31 ασφαλιστιχες με συνολιχη παραγυγη ασφαλί
στρων 2 15 διο. το 2018, αν ημένη 1,3%. Η αντίστοιχη
ταράγοηγή τeov ασφαλίσευν 20ατά Ζημιών ήταν 2,2 δισ.
(+3,6%). Συνολιχα Χατά το 2018, η παραγογη ασφειλί
λαφρά υψηλότερα Χνήθηχε το διαθέσιμο εισό
δημα των νο.xoxuguiv το τέταρτο τρίμηνο του
περασμένου έτους. Συ7xexQ1μένα Χατέγραψε
ανοδο 7% σε συγκοιση με το αντίστοιχο τοίμηνο του
πο οηγούμενου έτους και από τα 29,6 δισ ανέ npe σε
30,2 δισ Η τελική Χαταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε
1 4% σε συγκοιση με το αντίστοιχο τρμηνο του 2017
είωση 2,3% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης
Κύκλου ΕΟΤασιών στο Λιανικό Εμπόοιο xaτά τον μήνα Φεβ00uOQuo 2019, σε σύγκQ1ση
με τον αντίστοιχο δείκτη του Φε ναριου 2018, συμ
α με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελ
ληνικη Στατιστική Αρχή Σε σύγουση με τον αντίστου
χο δείχτη του ΙανουαΟ ου 2019 ο δεντης σημε ο σε αι
οτΟον ανήλθε στα 4 δισ. (+1.75
από 30.9 δισ. σε 31,3